mandag, februar 6, 2023

Politikk

– Equinor prøver å lure Støre

Equinor indikerer at karbonfangst og -lagring har en kostnad på 6500 kr per tonn CO₂ på Melkøya. – Dette fremstår som ren manipulering av tall før statsministerens besøk på Melkøya, sier Frederic Hauge i Bellona. Lørdag skrev E24 at Equinor estimerer kostnaden for...

Ny nasjonal luftfartsstrategi: Regjeringen ønsker å ta grep for å ivareta og utvikle norsk luftfart

– Luftfarten er viktig for folk i et langstrakt land som Norge, og den er viktig for næringslivet for å kunne skape muligheter i hele landet. Regjeringen vil ha på plass rammevilkår som bidrar til å ivareta og utvikle...

Norges idrettsforbund ønsker ikke russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett

Norges idrettsforbund har helt siden februar i fjor hatt et klart standpunkt i spørsmålet om hvorvidt Russland og Belarus skal få delta i internasjonal idrett: i dagens situasjon er dette ikke riktig og noe vi sterkt fraråder. Dette standpunktet...

Rekord for petroleumsskatten

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli 884 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten. Etter å ha innhentet oppdaterte tall fra oljeselskapene, er forventet petroleumsskatt for fjoråret oppjustert fra 739 milliarder kroner til 884 milliarder...

– Barnevern og politi må samarbeide bedre

Barnevernsinstitusjoner må samarbeide bedre med politiet for å unngå farlige og truende hendelser. Det mener politiadvokat Kai Spurkland i Oslo Politidistrikt og Kjeld Christian Fjeldvig fra Humana omsorg og assistanse. Hver dag opplever ansatte i norske barnevernsinstitusjoner truende situasjoner. – Det...

Nullvisjon til havs: – Alle skal komme hjem fra jobb på havet

Regjeringen har etablert en nullvisjon for omkomne og hardt skadde på sjøen. Sjøfartsdirektoratet får i oppgave å utarbeide en handlingsplan. Regjeringen varsler også at den vil vurdere en nullvisjon mot all drukning. – Norge er en havnasjon og mange har jobben...

Nok et rekordår for GDPR-bøter

Europeiske tilsynsmyndigheter har det siste året utstedt bøter for 2,9 milliarder euro for brudd på EUs personvernsforordning (GDPR). Dette er tilsvarer mer enn en dobling sammenlignet med samme periode året før, viser en ny rapport fra det internasjonale advokatfirmaet...

Dagligvarekjedenes egne merkevarer og vertikal integrasjon skal utredes

Næringsminister Jan Christian Vestre vil til bunns i hvilke konsekvenser vertikal integrasjon og dagligvarekjedenes egne merkevarer har for konkurransen i dagligvarebransjen. I første omgang skal utredningen kartlegge omfanget av egne merkevarer og vertikal integrasjon.  Regjeringen har gjennom hele 2022 jobbet...

Advarer mot høyere matvarepriser

Den foreslåtte reguleringen av innkjøpspriser i dagligvarebransjen vil føre til økte matvarepriser, advarer NorgesGruppen. - Alle eksperter og erfaringer fra tilsvarende regulering i Frankrike sier det samme: Dette forslaget vil gi økte matvarepriser. I en tid med kraftig inflasjon, så...

Det skal bli bedre og enklere å lade bilen

– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp, og for å nå klimamålene våre må disse utslippene reduseres kraftig. Det betyr at mye av biltransporten må over på strøm, både for personer og varer. Ladetilbudet langs veiene må...
- Advertisement -

Siste nytt

– Equinor prøver å lure Støre

Equinor indikerer at karbonfangst og -lagring har en kostnad på 6500 kr per tonn CO₂ på Melkøya. – Dette...
- Advertisement -