fredag, mars 24, 2023

Gaardvik

HAB skal rehabilitere tunneler

Statens vegvesen har gjennom flere år arbeidet med å rehabilitere tunnelene i Oslo. Mange er ferdig rehabilitert og noen få gjenstår. I sommer er det Bygdøylokket og Sjølystlokket på E18 sin tur To selskap kjempet om kontrakten, men det var...

Selvbestemt abort – 110 års kamp fortsetter!

Selv 110 år etter Katti Anker Møllers avisartikkel om en kvinne som døde av en ulovlig abort, må vi fortsatt snakke om viktigheten av retten til selvbestemt abort. Til redaksjonen: Dette er en meningsytring/kommentar i forbindelse med Kvinnedagen 8. mars. Vi...

Oppdatert regelverk skal sikre mer nøyaktige elbilladere

Med bakgrunn i et økende og intenst behov for elbillading, har det oppstått usikkerhet rundt kravene i lovverket. Nå er forskrift om krav til elektrisitetsmålere oppdatert, blant annet med krav til nøyaktighet og en overgangsperiode for samsvarsvurdering av måleinstrumenter. Dette...

Redningsmenn i Norsk Luftambulanse er i streik

Syv redningsmenn i Norsk Luftambulanse helikopter er i streik i uke 10 og en del fly-operativ trening blant redningsmenn er stanset. Luftambulanse- og redningsoppdrag skjermes fra streiken, for å ikke sette liv og helse i fare. Hovedtillitsvalgt for redningsmennene, Arne...

Økningen i leieprisene fortsetter

Leieprisene nasjonalt i Utleiemeglerens portefølje øker med 8% sammenlignet med februar i fjor. - Tilbudet av utleieboliger øker, men etterspørselen fra leietakerne øker mer. Vi forventer at etterspørselen fra leietakerne vil øke vesentlig frem imot sommeren. Dette vil gi...

Oppgang i boligprisene i februar

Boligprisene steg med 1,5 prosent i februar 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 4,5 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 349 768 kroner ved utgangen...

Rekordstor interesse for tilskuddsordning som sikrer kulturaktiviteter for barn og unge

Kulturdepartementets tilskuddsordning «Inkludering i kulturliv» tiltrekker seg stadig flere søkere. I år kom det inn søknader for nær 38 millioner kroner. Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til...

Elbilen står fortsatt svakt i distriktene

I de aller mest sentrale delene av Norge er mer enn hver tredje bil en elbil. I distriktene er elbilandelen under ti prosent. Tall for bilparken i Norge viser at det er folk i og rundt de store byene som...

Aksjonistene opphever blokadene: setter seg ned foran slottet under kongen i statsråd

Fosenaksjonistene avslutter aksjonene på dag 8. Siden torsdag 23. februar har samiske aksjonister okkupert, og deretter blokkert, flere departementer i Oslo. Dette for å kreve at regjeringene opphever det pågående menneskerettighetsbruddet mot samene på Fosen. I dag opphever de blokadene, fyller Eidsvolls plass til en...

Risikoen for feilbehandling øker når helsepersonell ikke har grunnleggende samisk kulturforståelse

Samiske pasienter har fått alvorlig feilbehandling som følge av feiltolking og misforståelser. Dette skjer selv om dialogen mellom behandler og pasient foregår på norsk. —Det handler om kultursensitivitet, sier Stina Hirsti. Hun er fagansvarlig i Humana omsorg og assistanse og...

About Me

223 POSTS
0 COMMENTS
- Advertisement -spot_img

Latest News

Ryan Reynolds signerer tidligere Manchester United keeper for å sikre suksess med Wrexham

Den nettopp pensjonerte Ben Foster gjør comeback og har signert en korttidsavtale med Wrexham ut inneværende sesong. - Arbeiderklasseklubben...
- Advertisement -spot_img