Les dette mens du kjører bil

0
99

Antallet eneulykker på norske veier har eksplodert de siste årene. Mobiltelefonen har mye av skylden, mener forsikringsselskapet If.

Norske forsikringsselskaper registrerte i fjor 82 409 eneulykker. For 20 år siden var tallet 20 000.

– Utviklingen er oppsiktsvekkende og bekymringsfull. Denne typen ulykker er ofte knyttet til uoppmerksomhet, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring.

Han mener moderne elektronikk kan forstyrre sjåførens konsentrasjon på veien. Mobiltelefonen er sannsynligvis den største oppmerksomhetstyven.

– Særlig etter at smarttelefonen ble allemannseie i 2007 har det blitt flere eneulykker. Ser man på tallene fra Finans Norge har antall bilskader økt med ti prosent siden 2006, mens antall eneulykker har økt med 60 prosent, sier Berge.

 

I fjor sto eneulykker for hele 22 prosent av bilskadesakene, i 1994 bare 11 prosent. Dette til tross for at bilene er blitt bedre og veiene sikrere.

– Det kan se ut som norske bilister ikke har taklet de siste årenes utvikling med mer teknologisk underholdningsutstyr i bilene, sier Berge.

Avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen er enig i at distraksjon i trafikken er en økende utfordring.

– I Norge har det ikke vært forsket på sammenhengen mellom distraksjon og ulykker. Men det er liten tvil om at uoppmerksomhet kan være en del av forklaringen på økningen i eneulykkene. Det ser man fra undersøkelser som er gjort i andre land, blant annet USA.

Hun mener likevel det er flere grunner til at dagens bilister oftere kjører av veien.

– Vi ser at trafikkbildet endrer seg. For eksempel kjører stadig flere eldre bil, noe som innebærer noe økt risiko, sier Ranes.

Etterforskes

Etter alvorlige ulykker på norske veier forsøker politiet å finne ut om noen har gjort noe ulovlig, og svaret er i mange tilfeller at det har vært bruk av alkohol, narkotika eller sterke medisiner. En blodprøve kan avsløre det.

– Det kan være vanskeligere å avdekke at sjåføren har vært opptatt med å sjekke epost eller Facebook, se på GPS-en eller velge ny musikk på DVD-spilleren.

Hun mener det er positivt med nye og strengere bestemmelser for bruk av mobiltelefon under bilkjøring. Men hun er usikker på hvor mange som respekterer dem.

– Det er nok et stykke igjen før de fleste av oss kjører inn til siden for å svare på en innkommende samtale eller sjekke en tekstmelding, sier Ranes.

Informasjonsdirektøren i If Skadeforsikring ønsker at folk kunne forstå hvor farlig kun ett sekunds uoppmerksomhet er.

– Kjører du bil i 80 kilometer i timen og ser ned ett sekund, har du flyttet deg 22 meter når du ser opp igjen. Det kan bli fatalt, sier Jon Berge.

tabola

No posts to display