En ny undersøkelse viser at arbeidsgiverne har servert mindre gratis alkohol på julebord de siste årene.

I undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv, sier nesten én av fem (17 prosent) at de har fått mindre alkohol enn før på julebord de siste årene.

– Vi vet at mange synes det er vanskelig å takke nei til alkohol på sosiale settinger i regi av jobben, og julebord er kanskje en av verstingene. Det er viktig å ikke undervurdere gruppepresset som kan oppstå i slike settinger. Det er derfor ekstra gledelig å se at arbeidsgiverne tar ansvar ved å begrense tilgangen på gratis alkohol i en julebordsesong som tradisjonelt sett har vært veldig alkoholmarinert, sier generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, Ragnhild Kaski.

Kaski håper og tror at denne utviklingen bidrar til mindre drikkepress i julebordsesongen vi er midt inne i.

Mer måteholdne generelt

Ifølge administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, har etterspørselen etter alkoholfrie varianter økt hos NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, som er en innkjøpsordning for de over 3000 medlemsbedriftene til NHO Reiseliv. Mange av medlemsbedriftene er restauranter og serveringssteder som blant annet kjøper alkoholfrie drikkealternativer gjennom ordningen.

– Stadig flere av våre serveringsmedlemmer tilbyr et bredere alkoholfritt utvalg til gjestene sine. Det har blant annet blitt et større utvalg av alkoholfri øl, og flere av restaurantene utvikler alkoholfrie drikkemenyer som passer perfekt til maten, sier Devold.

– Restaurantene er arena for hundrevis av julebord, men også veldig mange andre jobbtilstelninger gjennom året. I en undersøkelse vi gjennomførte i sommer oppga én av tre at arbeidsgiver har blitt mer måteholden med alkoholserveringen i jobbsammenheng. Det er derfor veldig fint at våre medlemmer satser på alkoholfrie alternativ for de som ønsker det, og gjør det like enkelt å ikke drikke alkohol som det er å drikke alkohol, avslutter hun.

Tre tips for å unngå drikkepress på julebordet

  1. Sørg for at det til enhver tid finnes alkoholfrie alternativer av samme kvalitet som de alkoholholdige, og at begge alternativer er like tilgjengelige.
  2. Unngå spørsmål som «Hvorfor drikker ikke du?» dersom du legger merke til at en ansatt eller kollega ikke drikker. Å ikke drikke er et personlig valg, og det finnes mye annet det er mer spennende å snakke om.
  3. Hvis du er arbeidsgiver bør du ha et bevisst forhold til hvor mange bonger du gir dine ansatte, og at du som leder har et ekstra ansvar for å gå foran som rollemodell. Det hjelper ikke med formaninger hvis sjefen selv drikker med begge hender.

Om undersøkelsen
*Undersøkelsen ble gjennomført blant et representativt utvalg (over 1000 personer) i regi av Kantar TNS i uke 40 og 41 (utvalgt = 381, de som skal på julebord i regi av jobben).

f7.no -> adds
tabola