Alle som har stemt frem den nye regjeringen får nå lønn for strevet. Velferdsgoder skal kuttes for å spare penger. Spare penger til hva? Hva skal de sparte kronene egentlig gå til?

De skal formentlig gå til å dekke statens inntektstap når formueskatten reduseres. Det vil si at det staten taper på å gi skattelettelser til de med formuer, skal hentes inn fra uføretrygde og arbeidsledige.

Dette er klassisk høyredreid økonomisk politikk. Ta fra dem som har lite, og gi til dem som har mer.

Margaret Thachers rasering av Storbritannia er et nærliggende og godt eksempel på den typen politikk, der en godt utdannet og solid arbeiderklasse får sine vilkår og rettigheter drastisk redusert, under påskudd av at næringslivet har problemer. Vel, så stiger selvsagt arbeidsledigheten, noe som logisk nok i sin tur fører til økte offentlige utgifter. For å bøte på problemet med økte offentlige utgifter må trygderettighetene i enda større grad beskjæres. Det fører til sosial uro og etablerer til sist store forskjeller i befolkningens levestandard.

Storbritannia lider fremdeles av Margaret Thachers politiske ideologi.

Og over dammen herjet Ronald Reagen på liknende måte med USA og der er situasjonen i dag enda verre enn i Storbritannia.

Nå forsøker den norske høyresiden å legge til rette for den samme utviklingen her i landet. Ideologien, som går ut på at et godt samfunn er alt som tjener næringslivet, og bare det, er så dyp at grunnleggende sosial velferd nå blir et problem.

En uføretrygdet har for eksempel ingen funksjon for næringslivet, så da kvitter vi oss med ham ved å begrense hans økonomi for på den måten å låse ham endelig fast i sin situasjon på utsiden av samfunnet. Med andre ord sånn som de gjør det i USA.

Arbeidsledige tar vi feriepengene fra. At den arbeidsledige som regel har så lite at feriepengene egentlig bare går inn i det daglige forbruket tenkes ikke på. Han har lite, og nå skal han miste enda mer.

Rett til sykepenger innskrenkes. Men selvsagt bare for de som har den aller laveste laveste inntekten. Altså de som trenger offentlig støtte som mest.

Rett til fast jobb innskrenkes til fordel for midlertidige stillinger. Noe som svekker den vanlige mann og kvinnes muligheter til å planlegge en langsiktig privatøkonomi.

Denne utviklingen hvor flere faller utenfor, gjør uvergelig at kriminaliteten øker. Politiet styrkes derfor og antall innsatte i fengsel går opp. Som i USA. Så må offentlig pengebruk i stadig større grad kanaliseres inn i politi og fengeseldrift. Hvis man da ikke gjør som i USA og privatiserer fengslene og lager butikk av dem. Da lønner det seg jo med høy kriminalitet.

Det er en sosial profil over årets statsbudsjett som fører dette landet baklengs inn i fremtiden. Hvor synd er det egentlig i de av oss som har en formue, kontra de av oss som ikke har det? Forskjellen mellom politisk høyre og venstre side kan kort oppsummeres i at det er mest synd på formuehavende og næringslivsledere.

f7.no -> adds
tabola