9 av 10 foreldre er fornøyde med barnehagen

0
19

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at mer enn 9 av 10 foreldre er fornøyde med barnehagetilbudet. Etter en nedgang i antall barnehagebarn de siste fem årene, har det blitt litt flere barnehagebarn i 2022. Trenden med større og færre barnehager fortsetter og nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen.

I dag publiserer Udir sin årlige analyse av Foreldreundersøkelsen i barnehage der foreldre og foresatte kan si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.  Les analysen her. 

Samtidig publiseres “Fakta om barnehager 2022”. Det er en sammenstilling av nøkkeltall, informasjon om årsmeldinger og resultatregnskap som barnehagene årlig rapporterer til Udir. Les analysen her.

Hovedfunn fra Foreldreundersøkelsen i barnehage

 • 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
 • Foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde enn de med barn i kommunale barnehager.
 • 7 av 10 foreldre er fornøyde med mattilbudet i barnehagen.
 • Foreldrene til de yngste barna er mest fornøyde med barnehagetilbudet.
 • Foreldrene til minoritetsspråklige barn er like fornøyde med barnehagetilbudet som foreldrene til barn med norsk som morsmål.

Hovedfunn fra Fakta om barnehager 2022

 • Det har blitt litt flere barnehagebarn.
 • Det blir stadig færre og større barnehager.
 • Familiebarnehager og åpne barnehager utgjør en stadig mindre del av tilbudet.
 • Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen.
 • 7 av 10 barnehager oppfyller pedagognormen.
 • Det er 78 100 årsverk i barnehagene og 43 prosent barnehagelærere.

Her kan du finne resultater fra en enkelt barnehage eller kommune. 

tabola

No posts to display