Dette rådet gjelder spesielt hvis du er en ung, vital og inspirerende ung mann som meg selv. Hver eneste dag blir folk drept på vei til jobb, utenfor eller i en skole, på kafe, på trafikknutepunkter. Det er våpen over alt, nesten alle har og store deler av USA er overbevæpnet og det blir bare verre.

Bare i 2015 var det 372 «mass shotings» som drepte 475 mennesker og skadet 1870 personer. Årets statistikk ser enda verre ut. Det skytes og drepes nesten en person hver eneste dag av politiet. Det er godt over 30 000 dødsfall som følge av våpen i USA hver eneste år, mange av de er selvmord. 13,286 mennesker ble drept av skytevåpen I 2015 og 26 819 ble skadet, dette er tall uten å ta med selvmordsstatikken. Hver eneste gang noe skremmende skjer, løper amerikanerne til våpenbutikken for å hamstre våpen. NRA (National Rifle Association of America) har politikerne i sine lommer, spesielt republikanere, dermed blir det vanskelig å få til endring.

Fortsatt er mesteparten av drapene i fattige strøk med høy minoritetsandel. Omfanget av skyting utenfor disse områdene og hvor man med tilfeldighet kan havne i skuddlinjen er økende. Politiet er dårlig utdannet, under stort press og redde, de skyter først og håper ingen spør etterpå. Rasisme er en viktig del av volden, men det er ikke hele forklaringen, økt hat og hatretorikk, redsel, høyt eskalerende konfliktnivå, den ekstreme tilgangen på våpen og rus.  Mens jeg skriver denne artikkelen vil minst to, trolig tre fire bli skutt.

Her er reiserådene til UD: Regjeringen.no reiseinformasjon

Hadde dette vært et hvilket som helt annet land med tilsvarende antall voldshendelser ville det norske Utenriksdepartement rykket ut med en klar advarsel om at du ikke bør reise og hvis du reiser være ekstremt forsiktig. For å sette det litt i perspektiv, det drepes daglig fire ganger så mange sivile i USA som i Irak, ingen tar med seg familien dit på sommerferie.

Reiser du til USA nå utsetter du deg for en betydelig risiko for å bli utsatt for vold. Spesielt selvsagt hvis du er farget. Det virker generelt som om vi tar alt fra USA som god fisk, vi lar oss lokke med i kriger, vi er ikke i nærheten av å kreve at de ansvarlige for Irak krigen stilles International Criminal Court eller riksrett, noe som flere og flere land gjør.

Amerikanere opplever en stadig økende forskjell i samfunnet. Våpenprodusenter har kjøpt politikere i et slikt omfang at det ikke er mulig å frata selv antatte terrorister sine rettigheter til å kjøpe våpen.)

Alle pengene som går til de aller rikeste og til vanvittig sløsing til militæret har sørget for en meget dårlig utvikling for den jevne amerikaner, utdanning har blitt dyrere på grunn av mindre bevilgninger, jobben betaler mindre på grunn av grådighet for store bedrifter som flytter arbeidsplasser ut av landet, flere bor på gata, flere er i fengsel, flere bruker dop og flere er kronisk syke uten behandlingsmuligheter.

Sinne over det korrupt system med bare 6 % av befolkningen som synes kongressen gjør en god jobb har ført til desperasjon som har gitt to utslag.  For første gang har en sosialist fått politisk makt i USA gjennom Bernie Sanders, han ønsker en politisk revolusjon med hovedformål om større sosial likhet og forby private penger i politikken. Det andre utslaget er langt farligere og er representert med fascisten Donald Trump. Han er et resultat av at det republikanske partiet har satset på rasisme og hat i en årrekke.

USA er et mangfoldig og fantastisk land som er I ferd med å ødelegges av fundamentalistiske politiske krefter mye av det samme vi ser vokse frem I Europa og Norge. Det er viktig at vi følger med både her hjemme og internasjonal mot fundamentalisme og at vi husker at en faktor for at det skal skje er stor sosial ulikhet. Inntil videre er det vårt klare råd å ikke reise til USA.

 

I går advarte Bahamas innbyggerne sine med nytt reiseråd til USA

Myndighetene på Bahamas har oppdatert sitt reiseråd til USA, og landet ber unge menn utvise forsiktighet hvis de besøker byer berørt av den siste tidens politivold. Særlig yngre menn bes utvise ekstrem forsiktighet i interaksjon med politi i de berørte byer. Samarbeid og ikke opptre konfronterende, heter det i reiserådet.

f7.no -> adds
tabola