Verdens befolkning lever lenger

0
147

Med jevne mellomrom kartlegges den forventede levealderen rundt om i verden og årsaker til at vi dør. Siden 1990 har forventet levealder økt med over 6 år.

I 1990 var forventet levealder 65,3 år og nå er den 71,5 år. Svaret på hvorfor er sammensatt, flere sykdommer er under kontroll eller radert ut, dette er tuberkulose, kopper, lungebetennelse og tyfoidfeber. Verdens ernæring, hygiene og boforhold er forbedret på grunn av en forbedret økonomisk og sosial utvikling og barnedødeligheten er kraftig ned. Den globalt forventede levealderen i dag for kvinner har økt med 6,6 år og for menn med 5,8 år siden 1990. Det viser Global Burden of Disease Study 2013.

 

Alt er ikke bare fryd og gammen, det er også flere faktorer som drar opp dødeligheten og disse er stort sett linket til livsstil og miljø.  Her er de sykdommene med størst økning i dødelighet.

Leverkreft forårsaket av hepatitt C, pluss 125 prosent

Arteriell vibrasjon, som er alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen, pluss 100 prosent

Lidelser av narkotikabruk, pluss 63 prosent

Kronisk nyresykdom, pluss 37 prosent

Sigdcelleanemi, en medfødt sykdom som forårsaker lav blodprosent, pluss 29 prosent

Diabetes, pluss 9 prosent

Kreft i bukspyttkjertelen pluss 7 prosent

 

I Norge er det fortsatt kvinner som lever lengst, men menn tar litt innpå, grunnet at mange kvinner har adoptert menn sine dårlige vaner. Gjennomsnittlig levealder for en norsk mann er på 79,5 år og for kvinner på 83,5 år.

Selv om levealderen har økt globalt er det fortsatt områder som har nedgang, årsaken ligger stort sett i utbredelsen av HIV/Aids. I sørlige Afrika har forventet levealder sunket med 5 år. Viruset dreper færre nå enn tidligere, både på grunn av redusert takt i smitte og på grunn av økt levealder for de som mottar medisinsk hjelp.

Noen land har hatt en ekstremt positiv utvikling på forventet levealder, mest fordi utsiktene var skikkelig dårlig tidligere. Nepal, Rwanda, Maldivene, Niger, og Øst-Timor har alle fått en økning på 12 år eller mer.

tabola

No posts to display