Ja du leste riktig, Unesco, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon er på rundreise for å samle støtte til deres arbeid for å stanse ISIS sine ødeleggelser og plyndringer av kulturminner. Måten de vil gjøre det på er å stanse pengestrømmen terrororganisasjonen.

Tempo i ødeleggelsene er så store at det må handles raskt og da må andre tiltak enn bombing til. Frem til nå vasser de i penger og titusenvis av bomber har ikke stanset dem så langt.

Giovanni Boccardi fra Unesco har jobbet med bevaring av kulturminner i over 20 år, han blir forbannet og sjokkert når han ser hva ISIS foretar seg, man blir også lei seg på vegne av menneskene som bor i områdene, mange har mistet sine hjem og sine kjære.

Områdene som ISIS operer befinner seg i sivilisasjonens vugge og det er en rekke uvurderlige kulturminner, deres ødeleggelse fjerner noe av vår felles arv.

Selv om ISIS ikke verdsetter den kulturelle verdien til de historiske områdene, verdsetter de den økonomiske. Salg av oldtidsminner fra steder som Palmyra er blitt en viktig inntektskilde for terrororganisasjonen. IS selger kulturgjenstander for å finansiere sin nådeløse krig, det er i mange tilfeller de samme som kjøpes kunsten som også er kanal for andre inntekter som salg av olje og donasjoner, i stor grad fra Saudi Arabia.

Hvilken størrelse inntektene har varierer veldig, fra mange milliarder til noen titall millioner, sier Boccardi.

Det er ikke tvil om at strupes salget av kulturminner, vil også terrororganisasjonens militære

 

«En europeer som kjøper en kunstgjenstand fra Syria i dag, forstår ikke at han kan være med å finansiere terrorhandlinger. Men det er realiteten. Er det verdt det, for å ha noe å pynte peishylla med?» spør Boccardi.

Unesco har inngått et samarbeid med Røde Kors som gjør at hjelpeorganisasjonen kan frakte kulturminner ut av områder der Unesco ikke kan oppholde seg.

Organisasjonen har også utstyrt grensepoliti og tollere i utsatte land med en rødliste over gjenstander som kan være plyndret fra historiske minnesmerker.

Rettsak mot sentrale islamister

Denne uka ble islamisten Ahmad al-Faqi al-Mahdi stilt for den internasjonale strafferettsdomstolen i Haag i Nederland for ødeleggelser av templer og gravsteder i Timbuktu i Mali. Han er tiltalt etter artikkel 8 i de såkalte Roma-statuttene om kulturarv.

Ifølge loven er det en krigsforbrytelse å angripe historiske bygninger med det formål å ødelegge dem.

 

Unescos invitasjon til samarbeid i Norge gikk til Utenriksdepartementet (UD) og Flyktninghjelpen. Tone Skogen, statssekretær i UD, skriver i en e-post til klassekampen at problems­tillingen står høyt på dags­ordenen i regjeringen:

 

«Vi støtter allerede Unescos arbeid gjennom en ‘task-force’ for Irak om bekjempelse av kulturminne-ødeleggelser og er nå i samtaler om hvordan vi kan bidra ytterligere for å bekjempe IS’ ødeleggelser av vår felles verdensarv.»

 

Destruction_of_the_Temple_of_Baalshamin

f7.no -> adds
tabola