tirsdag, november 30, 2021

Tyskland til skrekk og advarsel

Må lese

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.

Guadalupe Maravilla presenteres i en stor utstilling på Henie Onstad

Guadalupe Maravilla har nettopp blitt utnevnt til mottager av Lise Wilhelmsen Art Award og blir for første...

Vipps varsler Black Friday sin død

Vi ser endringer i folks handlemønster som tilsier at 2021 kan vise seg å bli siste år...
Michael Breines Oredamhttp://www.f7.no
Berømt skihopper og operasanger

Politikere har lenge holdt frem Tyskland på et lysende eksempel på at lønnsmoderasjon fører til økt konkurransekraft og en positiv utvikling for samfunnet som helhet. Nå viser det seg imidlertid at denne linjen som Tyskland har gjennomført med jernhånd har ført til mindre konkurransekraft og ikke minst store sosiale forskjeller.

På dagen 25 år etter Berlin murens fall er det interessant å se på om den Tyske moderasjonslinjen holder mål.

Hvor mange ganger har vi hørt ordet moderasjon i forbindelse med lønnsoppgjør med nettopp konkurransekraft som argument. Den Danske tenketanken Cevea har gjennomført omfattende undersøkelser i Tyskland for å se om myten om moderasjon holder mål.

Analysen har sett på lønnsutviklingen i de tidligere Vest Tyske områdene fra murens fall og frem til i dag. Den tidel med minst i den tyske befolkningen 1989-2010 har mistet 26 prosent av sin inntekt, mens den rikeste tidelen har økt inntektene med 28 prosent.

Den Danske tenketanken Cevea sendte ut en pressemelding om funnene og direktør Kristian Weise sammenlignet med det danske arbeidsmarkedet.

«Den tyske måten lønnsmoderasjon blir ofte fremhevet som et godt eksempel på Danmark. Men det er en blindvei. For det betyr at bare de rikeste som vinner, og samfunnet som en taper. Vi er allerede langsomt begynte å gå ned den veien. Selv om utviklingen i Danmark ennå ikke oppfyller tysk, så er også det danske arbeidsmarkedet forandrer seg,

Tidligere i år kom den tyske tenketanken DIW med en studie som viste at Tyskland er det landet i eurosonen med størst ulikheter. DIW studie forteller at forskjellene økte kraftig på 1990-tallet.

Den Tyske modellen handler i korthet om at de med lav produktivitets mulighet, f.eks. handikappede, lavt utdannede, innvandrere som ikke kan språket enda eller de som har høyt sykefravær skal ha mulighet til å komme inn i arbeid til en lavere pris enn vanlige arbeidstagere. Det vil for Norges del f.eks. innebære at en uten utdannelse vil måtte jobbe for kr 70 per time, mens en med vanlig produksjonskapasitet vil komme inn på et vanlig lønnsnivå.

Konklusjonen fra Cevea er tydelig: «Et sterkt fokus på gode jobber og anstendige arbeidsvilkår for de lavest betalte arbeidere i Danmark er avgjørende. Veien videre er ikke lavere lønn. Det er viktig at vi fortsetter å utvikle hele arbeidsstokken gjennom opplæring og kompetanseheving»

Vi regner med at også Norske forkjempere for moderasjon tar til etterretning de funnene fra Tyskland.

- Advertisement -

Siste nytt

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.

Guadalupe Maravilla presenteres i en stor utstilling på Henie Onstad

Guadalupe Maravilla har nettopp blitt utnevnt til mottager av Lise Wilhelmsen Art Award og blir for første gang presentert i en soloutstilling...

Vipps varsler Black Friday sin død

Vi ser endringer i folks handlemønster som tilsier at 2021 kan vise seg å bli siste år med Black Friday som fenomen,...

Det lengste stedsnavnet i verden har 85 bokstaver

Innbyggerne i Mamungkukumpurangkuntjunya-bakken i Australia trenger litt tålmodighet med å lære å stave navnet på hjembyen deres. Hver...

Videoautomater tar fullstendig av

Det er lenge siden vi satt på en skjerm og fulgte store firkanter bevege seg sakte fra en side til en annen...

More Articles Like This