Internasjonalt arbeid mot barneekteskap har faktisk begynt å virke, myndigheter i flere land ser at de vil miste internasjonale investeringer og støtte hvis ikke de følger anbefalinger fra FN om ekteskap. Både Gambia og Tanzania har innført forbud mot ekteskap for gutter og jenter under 18 år, brytes dette blir reaksjonene meget alvorlige.

Gambias president Yayha Jammeh erklærte nettopp at straffen for å gifte seg med en jente som er yngre enn 18, vil ha en strafferamme på 20 års fengsel. Også de som deltar i selve vielsen gjøres ansvarlige og risikerer fengselsstraffer, dette gjelder imamer, foreldre og andre som enten vier eller legger til rette for barneekteskap.

Tallene er rystende, 30% av mindreårige jenter (over 11) er gift i Gambia, mens tallet er enda høyere med 37%. Dette er en stor seier for barns rettigheter og en seier for landenes utvikling. Utdannelsesgraden vil gå opp som følge av den nye loven og fattigdom vil synke. (Ref: FN sambandet). Ringvirkningene av denne loven er store og vil hjelpe dem inn i det internasjonale samfunn.

Problemet har er så omfattende at det har vært vanskelig å finne et sted å starte, spesielt i rurale strøk er det vanlig praksis å gifte bort unge jenter. Selv om de er mest utsatt har også veldig unge gutter blitt tvunget til å gifte seg.

Gambias president talte på Eid-ul-Fitr feiringen på slutten av Ramadan, han understreke da at foreldre og imamer som utfører seremonier vil også få fengselsstraff.

“Hvis du ønsker å vite om det jeg sier er sant eller ikke, prøv det i morgen og se,” advarte han.

I desember i fjor, innførte Mr Jammeh også forbudt kjønnslemlestelse (FGM), med en fengselsstraff på inntil tre år for de som ignorerte forbudet. Han sa da at praksisen hadde ingen plass i islam eller i det moderne samfunn.

Tre fjerdedeler av kvinnene i stort sett muslimsk land har hatt inngrepet, ifølge Unicef.

Yayha Jammeh og Gambia har i disse sakene vist seg å være progressive, men på andre områder, feks homofili har de reaksjonære og minnes mest om de mest konservative republikanerne. Et håp kan være at den populariteten de opplever nå som følge av nye lover mot barne bruder vil gi dem lyst til å også ta inn over seg at homofili finnes og at det ikke er en sykdom.