Sosiale medier kan gjøre deg lykkelig

0
134

Sosiale medier kan øke lykkefølelsen og styrke din sosiale omgangskrets. Det viser en artikkel fra Universitetet i Oslo, som sammenfatter forskningen på hvordan internett påvirker livskvaliteten vår. Sosiale kan medier potensielt også gjøre deg ulykkelig og mer isolert.

– Da internett først kom, så man en tendens til at internett erstattet sosial kontakt i det virkelig liv, og at de som brukte internett i stor grad, ble mer isolerte.

Det sier Fulvio Castellacci, som er direktør ved TIK, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo. Han forteller at måten vi bruker internett på, har endret seg. Nå bruker vi det til å utvikle og dyrke allerede eksisterende vennskap.

– Nå ser vi at bruken av sosiale medier som Facebook og Snapchat i større grad har positive virkninger. Sosiale medier letterliggjør sosial omgang med andre mennesker og gir oss en følelse av tilhørighet, dette igjen er viktig for vår livskvalitet, sier Fulvio Castellacci.

Han har nylig publisert en artikkel som sammenfatter forskningen på hvordan internett påvirker livskvaliteten vår

Den største endringen internett har hatt på dette feltet handler om hvordan vi kommuniserer med hverandre. Kommunikasjonen mellom oss går nå i stor grad gjennom mobiltelefoner, sosiale medier og bilde- og videoprogrammer.

Å ha stabile forhold til andre mennesker er en av de viktigste faktorene for om vi har det bra. Mange av forskerne er derfor enige om at kommunikasjon via sosiale medier og internett generelt kan bidra til å styrke vårt sosiale nettverk og skjerme oss fra følelsen av ensomhet.

– Internett har utviklet et stort antall nye tjenester og aktiviteter som legger til rette for nye former for sosial interaksjon som ikke tidligere var mulige. Nettdating gjennom mobilapper som Tinder, Happn og Melt er eksempler på dette. Ny teknologi tar også i bruk posisjonsdata for å finne andre i området slik du ser med spill som Pokémon GO. Riktig bruk av disse mulighetene kan bidra til god interaksjon med andre, noe som igjen høyner folks livskvalitetet.

Narcissisme, overfladiske forhold og økt stress

Selv om Castellaci fant flest positive muligheter ved internett i forskningen ser man også at det kan være negative aspekter. De fleste forskningsartiklene på dette feltet drøfter også negative aspekter knyttet til bruk av sosiale medier – som økt narsissisme, overfladiske forhold og økt stress – spesielt hvis man bruker mye tid på sosiale medier.

Mer tilgjengelig informasjon gjør også at det er lettere å sammenligne seg med andre, også utenfor din naturlige omgangskrets. Referansegruppen din kan potensielt bli mennesker og bloggere over hele verden. Nettopp derfor er innholdet i kommunikasjonen mellom deltakerene i sosial medier viktig. Hvis den er positiv har den mest sannsynlig den samme effekten på din lykkefølelse.

– Kort fortalt byr internett potensielt på både fordeler og risikoer for den som deltar. Effekten den har på deg som bruker er avhengig av dine personlige egenskaper som alder, evner, kultur og tro. Det er en kombinasjon av hvordan du bruker sosiale medier og hvordan du er som person som avgjør hvorvidt deltakelse på sosiale medier har en positiv effekt på akkurat deg, sier Castellaci.

tabola

No posts to display