Plast, plast og mere plast, det er vanvittige mengder med plast i havene allerede og mere blir det. Det er nok plass flytende i verdenshavene til å fylle alle strender i verden, og da snakker vi bare om den plasten som er synlig.  En studie viser at hvis det ikke skjer noe drastisk vil det i 2050 være mer plast i verdenshavene enn fisk. Store deler av Stillehavet er nå dekket av flytende flak av størknet søppel. Søppelproblemet på strender og for sjøliv er stort.

Obduksjoner av sjøskilpadder viser at over 50% har søppel i magen, tallet er nesten 100 % for sjøfugler. Det er World Economic Forum som har bestilt studien som viser disse meget dystre tallene og framtidsutsiktene.

Ifølge rapporten har bruken av plast økt 20 ganger de siste 50 årene, og det er forventet å doble seg igjen i de neste 20 årene. I 2050 kommer vi til å bruke mer enn tre ganger så mye plast ting som vi gjorde i 2014.

Hvis framtidsutsiktene til World Economic Forum slår til vil verdenshavene på et tidspunkt om ikke så fryktelig lenge være ute av stand til å opprettholde liv. Uten mulighet for å utnytte havene til matproduksjon vil vi oppleve for første gang i historien global hungersnød

Rapporten kom i forkant av årets møte i Davos, Sveits som har fått tema: “fjerde industrielle revolusjon” – boomen i høyteknologiske områder som robotteknologi og bioteknologi – og dens effekt på økende gap mellom rike og fattige i verden.

Det er ventet en økt innsats på rensing av havene og tiltak for å øke andelen av plast som går til gjenvinning, tallene for dette er at ca. 1/3 del av all plast finner veien til naturen istedenfor resirkulering og «ansvarlig» søppelhåndtering.