Snart kommer stamcellebehandling

0
215

Forsking på stamceller har delt verden inn i to helt klare leire, de som overhodet ikke vil og som første til det amerikanske forbudet da Bush var President og de som mener dette er den nye revolusjonen innen legevitenskap.

 

Bruken av stamceller til å behandle sykdommer har vært en del av samfunnsdebatten de siste 70 årene.
Det har vært intensiv forskning i mange år og nå er endelig forskerne klare for de første kliniske forsøkene på mennesker. Dette er siste del av prosessen frem til at det kan benyttes i behandling av en rekke sykdommer.

 

Danskene er tidlig ute
Forskning skriver at Københavns Universitet og det danske Rigshospitalet har etablert en forskningsgruppe med noen av verdens ledende forskere på området. Blant annet har den internasjonalt kjente hjerne- og stamcelleforskeren Steve A. Goldman blitt hentet inn fra USA til å lede gruppen.

Målet er å gjennomføre forsøk på sklerosepasientene ved å behandle dem med hvit hjernesubstans, som er laget av pasientens egne stamceller.
For to år siden klarte vi å sette inn stamceller som kan danne hvit substans i hjernen på mus. Nå har tiden kommet til mennesker, og vi håper at de første forsøkene vil være underveis allerede i 2015. Stamcellebehandling kan kanskje reparere skaden sykdommen har forårsaket, forteller Steve A. Goldman.

Ifølge forskerne kan stamcellebehandling hjelpe folk med sykdommer i en rekke organer: lever, blod, hjerte, skjelett, muskler, nerver og hjerne.
Det er fortsatt en god del utfordringer i forbindelse med behandling, disse handler blant annet om godkjennelse fra flere myndigheter og prosedyrer for dyrkning av menneskeceller.

 

Bruken av stamceller vil i første omgang dreie seg om de områdene som er forholdsvis enkle, dette inkluderer ikke hjernen som er utrolig kompleks. I tillegg til Sklerose vil sykdommer som diabetes og sykdommer knyttet til hjerte og lunge være høyaktuelle for mer effektiv behandling gjennom stamceller.
Forskerne mener nå at det kun er et par år unna at stamceller benyttes i behandling for første gang.

tabola

No posts to display