Små barn har godt av en tur på landet

0
120

Vi kjenner det på kroppen selv, natur og omgang med dyr gjør oss glade og vi føler oss friske. Det er dokumentert hos alle aldersgrupper at dyr er sunt. Universitetet i Eastern i Finland har forsket i sammenhengen mellom den kraftige økningen av allergier, astma og auto-immune sykdommer som har kommet de siste 50 årene.

Resultatene er overveldende i retning av at dette er noe vi trenger, spesielt når vi er små er behovet for eksponering for dyr viktig.

Gjennom analyse av statistikk kan man tydelig se at dette er mer utbredt i utviklede land enn utviklingsland og hvis man ser på migrasjonstall ser man at familier som flytter til et mer utviklet områder i løpet av en generasjon eller to får samme økning i plager som resten av befolkningen der de kommer.

Universitet i Eastern i Finland har sett på sammenhengen mellom immunforsvar og dyrehold hos små barn.

Resultatet som nylig ble presentert tyder på at eksponering for husdyr i tidlig barndom kan spille en viktig rolle i utviklingen av et sunt immunsystem, spesielt i forhold til rollen av dendrittiske celler og cytokin produksjon. Dendrittiske celler er budbringere som presenterer antigener til andre celler for å lokke fram en immunologisk respons. Via denne mekanismen de regulerer cytokin (budbringer protein) produksjonen, adaptive immunsystemrespons, og er avgjørende for etablering av immunologisk minne.

Det er mange studier som viser at barn som opp med husdyr har mindre sannsynlighet for å utvikle atopiske sykdommer som astma og eksem. Selv om man ser en klar sammenheng mellom det å vokse opp med dyr og utvikle et sunt immunsystem, har koblingen mellom de to tingene vært uklar inntil nå, studien på det finske universitetet har forsøkt å forstå hva som er sammenhengen.

Les mer om undersøkelsen, bakterier og dokumentasjon på: Helsesjefen: små barn som lever med dyr får bedre immunforsvar

tabola

No posts to display