Skolen er ikke lenger ansvarlige for barnas skolevei

0
157

En stor ting for mange barn og foreldre er sykkelprøven som regel rett før sommerferien fjerde klasse. Forventningsfulle stiller de små til øvelser som skal gjøre de sikrere i trafikken. Gevinsten er stor, de får lov til å sykle på skolen etterpå.

Løsningen for mange frem til sykkelprøven er sparkesykler, smårollinger raser rundt i trafikken allerede fra første klasse i mange tilfeller.

Regjeringen har endret opplæringsforskriften som til nå har slått fast at skolen er ansvarlig for barnet på skolevei. Det har bidratt til at mange skoler har satt en aldersgrense for når sykkel er tillatt eller simpelthen nektet alle elever å sykle til skolen.

Det skal ikke lenger være mulig for skolen å nekte barn å sykle til skolen, så lenge foreldrene mener det er trygt. Vi har tillit til at foreldrene selv er de beste til å vurdere dette, sier Høyres Linda Hofstad Helleland, leder av Stortingets transportkomité til Adresseavisen.

Det er mye usikkerhet rundt hvor lurt dette er, de som er for peker på at Norge er en sinke når det gjelder sykling og at dette er en god måte for barna å starte tidlig. Dette vil være helsefremmende og sørge for at de får bedre erfaring med trafikk. De som er imot på sin side mener trygge sykkelveier til skolene er for lavt prioritert og at de nye forskriftene eksperimenterer med barns liv.

Nå som ikke skolene kan nekte barn å sykle til skolen, mener mange at kjøring av barn til skolen vil gå ned og at det er den trafikken som representerer de fleste farlige situasjonene på skoleveien.

tabola

No posts to display