Redningsmenn i Norsk Luftambulanse er i streik

0
20
Norsk Luftambulanse

Syv redningsmenn i Norsk Luftambulanse helikopter er i streik i uke 10 og en del fly-operativ trening blant redningsmenn er stanset. Luftambulanse- og redningsoppdrag skjermes fra streiken, for å ikke sette liv og helse i fare.

Hovedtillitsvalgt for redningsmennene, Arne Sveinhaug, sier at et overveldende flertall av medlemmene, gjennom uravstemning, tydelig har sagt fra at tilbudet fra arbeidsgiver er for dårlig. Han sier ledelsen i Norsk Luftambulanse må komme tilbake med et bedre forslag til løsning.
– Tar arbeidsgiver kontakt for å finne løsninger, gjennom et bedre forslag som imøtekommer behovene for oss redningsmenn, er vi selvfølgelig villige til å stille opp til forhandlinger, sier Sveinhaug.

Krever å få redningsteknisk trening tariff-festet
Sveinhaug sier det stilles krav til sammensatt kompetanse hos redningsmenn under redningsoppdrag.
– Vi skal ivareta sikkerheten til pasient, lege og pilot i alle aspekter og elementer under redningsoppdrag. I tillegg skal vi utføre tilkomst, sikring, evakuering og medisinsk behandling på en forsvarlig måte, sier han.

Sveinhaug sier det er viktig å få tariffestet årlig vedlikeholdstrening, slik at riktig og tilstrekkelig kompetanse ivaretas på en forutsigbar måte i årene som kommer.
– Vi krever minimum fire dager til årlig redningsteknisk vedlikeholdstrening inn i tariffavtalen, slik at dette er forankret på lik linje med flyoperativ- og medisinsk trening. Selskapet har ikke villet imøtekomme oss på dette, og det er én av flere grunner til at vi nå er i streik, sier Sveinhaug.

Han sier at økte krav til kompetanse, ansvar og arbeidsbelastning må kompenseres bedre.
– Ledelsen i Norsk Luftambulanse er heller ikke her villig til å imøtekomme våre krav, uten at redningsmenn må gi fra seg rettigheter som sikrer en god balanse mellom jobb og fritid. Kommer arbeidsgiver oss i møte med økt kompensasjon og tariff-festet redningsteknisk trening, kan streiken raskt avsluttes, sier Sveinhaug.

tabola

No posts to display