Oppdatert regelverk skal sikre mer nøyaktige elbilladere

0
17

Med bakgrunn i et økende og intenst behov for elbillading, har det oppstått usikkerhet rundt kravene i lovverket. Nå er forskrift om krav til elektrisitetsmålere oppdatert, blant annet med krav til nøyaktighet og en overgangsperiode for samsvarsvurdering av måleinstrumenter.

Dette er nytt

Noe av problemet som har oppstått handler om usikkerhet rundt kravene, og at det finnes flere elbilladere på markedet uten et samsvarsvurdert målesystem. Forskriften skal gjøre dette tydeligere. Det er også positivt for forbrukere å vite at det stilles krav til nøyaktighet uansett om målesystemet er samsvarsvurdert eller ikke.

–          Fra 1.1.2023 er maksimal tillatt målefeil på 3,5%, når det gjelder måleutstyr som ikke er samsvarsvurdert.

–          Forskriften gir også produsenter fleksibilitet i en overgangsperiode på to år når det gjelder krav til samsvarsvurdering av nytt måleutstyr. Fra 1.1.2025 må målesystem i nytt ladeutstyr samsvarsvurderes før det blir tatt i bruk til betalt lading.

Økende behov 

Elektrifiseringen av bilparken, der vi nå har omtrent en halv million elektriske biler på norske veier, har gjort at behovet for elbilladere har eksplodert. Det er viktig at forbrukere har tillit til aktørene som selger strøm og at de får den energien de betaler for, særlig i dagens energimarked med skyhøye priser på elektrisk energi.

«Nå må vi få kontroll over elbilladerne som er og blir satt på markedet» sier Robert Hughes, underdirektør i tilsynsavdelingen, men påpeker at fokuset fremover spesielt vil gjelde hurtigladere hvor brukere betaler for energi.

Hva er samsvarsvurdering?

En samsvarsvurdering er en dokumentasjon på om måleutstyret oppfyller et sett med grunnleggende krav. Blant annet, testes måleredskapet på

  • om det fungerer innenfor definerte temperaturområder
  • om fuktighet påvirker ytelsen
  • om det blir påvirket av stråling fra for eksempel mobiltelefon, mikrobølgeovn og lignende
  • at det ikke skal påvirkes av spenningsvariasjoner eller nettstøy
  • dokumentasjon på sikkerhetsløsninger
  • og krav til konstruksjonens holdbarhet og stabilitet over tid

Dette kommer i tillegg til nøyaktighet- og ytelseskrav, som i all hovedsak sier noe om hvor riktig måleredskapet måler. Samsvarsvurdering av måleredskaper bidrar til rettferdig konkurranse og nøyaktige målinger, noe som er med på å sørge for at forbrukere får det de betaler for.

tabola

No posts to display