Flere og flere vil at troner som denne skal stå tom.

Undersøkelsen som InFact har gjort for Dagbladet viser at vi som nasjon fortsatt ønsker monarki, men at det blir stadig færre. – Når vi i tillegg får giftet inn sjarlataner som Durek Verrett i kongefamilien eskalerer nedgangen.

Det er nå 67,7 prosent ja på spørsmålet om de vil beholde monarkiet i Norge.

Historiker Trond Norén Isaksen, som har skrevet bøker om monarkiets historie, sier det er påfallende at støtten har falt ganske mye siden forrige meningsmåling om monarkiet. Da NRK stilte det samme spørsmålet i 2017, var støtten til monarkiet på 81 prosent.

Les: Det er ti år siden de blå skikkelig høye romvesenene reddet treet sitt fra de grådige menneskene

Samtidig er det ikke blitt flere som sier nei til monarki som styresett.

– Så nedgangen i støtten til monarkiet har ikke ført til økt oppslutning om republikken. De har heller satt seg på gjerdet og blitt tvilere, sier Norén Isaksen.

Aldersgruppen 30–44 år er den mest kongetro, med 73,5 prosent som slutter opp om monarkiet. Like bak kommer de over 65 år; 73 prosent av dem sier ja til fortsatt monarki. Blant dem mellom 45 og 64 år er det 69,9 prosent som vil beholde monarkiet. De yngste trekker derimot snittet ned. I undersøkelsen svarte litt under halvparten – 49 prosent – av dem mellom 18 og 29 at de vil beholde dagens ordning.

I den samme undersøkelsen sier flertallet – 53,9 prosent – at de mener prinsesse Märtha Louise bør frasi seg tittelen sin.

Norén Isaksen sier det er nærliggende å tro at kontroversen rundt prinsessen og Durek Verrett har påvirket folks oppfatning av kongehuset.

LES: Football-Insider: Steven Gerrard er ferdig

f7.no -> adds
tabola