Elbilen står fortsatt svakt i distriktene

0
11
Elbiltettheten er mer enn tre ganger så høy i byene som i distriktene.

I de aller mest sentrale delene av Norge er mer enn hver tredje bil en elbil. I distriktene er elbilandelen under ti prosent.

Tall for bilparken i Norge viser at det er folk i og rundt de store byene som har vært tidligst ute med å dra nytte av de lave avgiftene på elbil. I Oslo og kommunene rundt hovedstaden er andelen elbiler nå på 34 prosent. Også andre storbyer og kommuner rundt byene er elbilandelen høy.

Under ti prosent elbiler i Distrikts-Norge

I den andre enden av skalaen finner vi mange distriktskommuner, som for eksempel Nissedal, Vardø, Høyanger, Lurøy, Andøy og Ringebu. I disse kommunene er elbil-andelen i snitt på under 10 prosent. Det tilsvarer under halvparten av landssnittet på 21 prosent. Det viser tall fra OFV, Opplysningsrådet for Veitrafikken som NAF har analysert.

Avgiftsøkning vil treffe distriktene hardest

– Tallene viser tydelig at jo lenger ut i distriktene du kommer, jo lavere er elbil-andelen. Regjeringen strammer nå inn på elbilfordelene. Dette vil treffe distriktene hardt etter hvert som de skal over på elbil. 

Det sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, Norges Automobil-Forbund. Han mener at folk i distriktene har grunn til å føle seg skuffet.

– Avgiftsfordelene for elbiler fases ut, og det skjer før mange i distriktene fikk nyte godt av dem, sier han.

Fra januar i år ble det innført en ny vektavgift på kjøp av nye biler. Den treffer elbilene spesielt hardt, siden de er tyngre enn bensin og dieselbiler. I tillegg har det blitt moms på den delen av elbilens kjøpesum som overstiger 500 000 kroner. Samtidig er det åpnet for å øke bompengene for elbiler til opptil 70 prosent av full takst.

Braadland mener at folk må få med seg at regjeringen er i ferd med å trekke opp stigen for de mange bilistene i distriktene som ennå ikke har vurdert elbil.

– I distriktene kjører mer enn ni av ti fortsatt noe annet enn elbil. Folk i distriktene kommer til å merke at det blir dyrere både å kjøpe og bruke elbil nå, sier Braadland.

Dette er avgiftene på elbil:

  • På nye elbiler er det innført moms på den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. Dette ble innført fra nyttår. Regjeringen har lovet at denne beløpsgrensen står fast ut 2024.
  • Bompengene for elbil kan nå settes opp til 70 prosent av ordinær takst. Fram til nyttår var andelen 50 prosent.
  • Fra nyttår har det blitt like dyrt å omregistrere en brukt elbil som en brukt bensin- eller dieselbil. Før var dette kun 25 prosent av full takst.
  • Det er kommet en ny vektavgift på kjøp av nye biler, på 12,50 kroner per kilo over 500 kilo. Denne avgiften rammer spesielt elbiler, siden de er tyngre enn andre biler
tabola

No posts to display