Selvbestemt abort – 110 års kamp fortsetter!

0
11
Kampen for fri abort fortsetter.

Selv 110 år etter Katti Anker Møllers avisartikkel om en kvinne som døde av en ulovlig abort, må vi fortsatt snakke om viktigheten av retten til selvbestemt abort.

Til redaksjonen: Dette er en meningsytring/kommentar i forbindelse med Kvinnedagen 8. mars. Vi ber om spalteplass til innlegget, og ville sette pris på om det kunne publiseres på selve dagen 8. mars.

*****tekst start*****

Gratulerer med dagen!

8. mars er en viktig dag for å feire alle kvinners rettigheter og de som har kjempet dem fram! Men det er også en kampdag. Vi vet altfor godt at vi ikke er i mål i vår likestillingskamp.

Nødvendig kvinnehelsetiltak

Selv 110 år etter Katti Anker Møllers avisartikkel om en kvinne som døde av en ulovlig abort, må vi fortsatt snakke om viktigheten av retten til selvbestemt abort. Tilgang til selvbestemt abort er et nødvendig helsetiltak. Det må være tilgjengelig for alle som har behov for det, og inkludere oppfølging og rådgivning både før og etter, for de som ønsker det. Det er som oftest ikke en vanskelig behandling og kan for de fleste utføres med medisiner i eget hjem.

Mandag forrige uke lanserte Kvinnebevegelsen sitt eget abortutvalg. Regjeringas abortutvalg, som ble nedsatt i juni 2022, har et for smalt mandat og mangler representanter fra kvinnebevegelsen som kan bidra til en åpen samtale om behovene for en moderne abortlov. Torsdag samme uke la Kvinnehelseutvalgt fram sin utredning Den store forskjellen Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Her trekker de fram hele 60 tiltak de mener er nødvendige, inkludert «Tiltak 45: Bedre oppfølging etter provosert abort og spontanabort.»

Midt i dette grundige og viktige arbeidet som de to utvalgene gjør, har regjeringen valgt å kutte i støtten til arbeidet med oppfølging til personer som står i valget eller har gjennomført en abort.

Provosert over kutt

Sex og Politikk er provosert og vantro over kuttet på 6 millioner i statsbudsjettet til vår medlemsorganisasjon Amathea.

«Dette svekker kvinnehelsetilbudet og vil gå utover de som allerede er i en sårbar situasjon,» uttaler daglig leder Tor-Hugne Olsen. «Så lenge myndighetene ikke har et alternativt tilbud er det uforsvarlig å ta bort en tjeneste som dekker et grunnleggende behov.»

 Amathea gir årlig veiledning til omtrent 2500 kvinner og har et tilbud som når ut til både majoritets- og minoritetsbefolkningen. De yter en tjeneste som når ut til kvinner i en særlig sårbar situasjon og dekker et behov det offentlige ikke har kapasitet til.

Amathea har fram til nå vært et landsdekkende gratis tilbud til alle som ønsker å snakke med noen om abort og graviditet – både før, under og etter. Stiftelsen har nå sett seg nødt til å legge ned seks av sine ti kontorer og 4,5 årsverk, og vil ikke lenger være til stede over hele landet.

Ingen god distriktspolitikk

Regjeringens eget abortutvalget diskuterer vår fremtidige abortlovgivning. Mandatet deres er nettopp å vurdere den typen tilbud som Amathea bidrar til. Her står det: Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

At regjeringen velger å gjøre så store kutt og redusere tjenestene de samtidig har bedt om å vurdere, er uforståelig og ikke særlig klokt.

Kuttet i abortveiledningstilbudet til Amathea kommer i tillegg at Oslo universitetssykehus (OUS) har mista nesten 50 jordmorårsverk siden 2017 og nedleggelsen av ABC-klinikken på Ullevål sykehus i mars.

«Det er tydelig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nedprioriterer kvinnehelse både for by og bygd,» sier Tor-Hugne Olsen.

Hvordan kan dette kalles feministisk politikk eller god distriktpolitikk?

Tor-Hugne Olsen
Daglig leder i Sex og Politikk

tabola

No posts to display