Oljesjøene og hva de skjuler

0
586

Du tror sikkert at dette handler om miljøvern, men det gjør det ikke. Noen av verdens rareste innsjøer er ikke fult med vann, men et oljelignende stoff kjent som bitumen, som er en meget viktig bestanddel i asfalt. Riktig overskrift ville kanskje vært asfaltsjøer, men det ville for de fleste ikke gitt mening.

Mesteparten av asfalt som finnes er laget av petroleum, men det finnes også i naturlig konsentrert form i naturen, det er sjeldent, men disse små innsjøene, noen ganger på størrelse med en stor pytt inneholder noen meget spennende hemmeligheter.

tar-pits-fossils-46

Noen ganger begynner asfalt å sive opp fra bakken og kan skape store pytter kjent som tar pits eller asfalt innsjøer. Andre ganger, de er funnet dynket i sanden, som i Athabasca oljesand i nordøstlige Alberta, Canada, som er verdens største forekomst av naturlig bitumen. Asfalt er også kjent for å bryte ut i undersjøiske vulkaner, men disse er relativt sjeldne, og ble oppdaget for første gang så sent som i 2003.

Det er bare noen få kjente store asfalt innsjøer verden. Den største av disse ligger i landsbyen La Brea i sørvest Trinidad, og kalles Pitch Lake. Innsjøen dekker ca 40 hektar og er rapportert å være 75 meter dyp. Den flytende asfalten er så tykk og viskøs, at overflaten kan bli tråkket på. Men hvis du står på overflaten for lenge, vil du sakte synke inn i den. Selv om «vannet» ser ut til å stå helt stille beveger asfalten seg langsomt og du kan se mønstre på overflaten. Noen ganger kan du se forhistoriske trær og andre gjenstander som har falt i sjøen for så etter en stund forsvinne ned i sjøen igjen.

tar-pits-fossils-66

Innsjøen ble skapt for tusenvis av år siden ved hjelp av prosessen subduksjon når den karibiske kontinentalplaten ble tvunget under en annen plate. Dette åpnet bruddlinjer som tillater råolje fra dype underjordiske forekomster til å stige til overflaten. Innsjøen er med andre ord vulkansk krater. I møtet med luft fordamper de lettere elementene av oljen og etterlater de tunge elementene som er asfalt, en blanding av olje, leire og vann.

Innsjøen ble oppdaget i 1595, og har vært kommersielt utvunnet siden 1867. Anslagsvis 10 millioner tonn asfalt er blitt hentet fra Pitch Lake så langt. Om lag 6 millioner tonn asfalt er fortsatt igjen. Dette tallet er nokså usikkert for det presses fortsatt olje opp av grunnen.

Du kan besøke La Brea Pitch Lake som i de senere årene har blitt en turistattraksjon og bringer rundt 20.000 besøkende årlig.  Innsjøen har også tiltrekningskraft ovenfor mange som tror det finnes helbredelse i å bade i asfalten fra innsjøen.

tar-pits-fossils-76

En annen kjent asfalt innsjø ligger i urbane Los Angeles. Det er faktisk en gruppe groper kalt La Brea Tar Pits. Ikke bli forvirret av navnet. «Brea» er bare et spansk ord for asfalt. Det er andre tjæregroper i Sør-California som McKittrick Tar Pits i Kern County og Carpinteria Tar Pits i Santa Barbara County. Verdens nest største naturlige pit Lake Bermudez, i Venezuela.Tar Pits har også blitt funnet i Irak og i Baku, Aserbajdsjan.

I tillegg til geologer og oljebaroner, har asfalt innsjøene generert mye interesse fra naturforskere og palenontologene på grunn av hva som er oppi sjøene. Gjennom tusenvis av år har innsjøene svelget sabeltanntigre, bison okser, hester, skilpadder, snegler, muslinger, tusenben, jordrotter, mammuter og hundrevis av andre arter av virveldyr og virvelløse dyr. Disse dyrene hadde vandret for langt på jakt etter mat kanskje, og ble fanget i asfalten. Døden kom enten ved kvelning eller sult. Det er en forferdelig måte å dø på, men en fantastisk måte å bevare fossiler. Allerede er det funnet en rekke arter som ikke finnes lenger.

tar-pits-fossils-86

Bortsett fra dyr, har tjæregroper også bevart forhistorisk tre og vegetasjon. Men det mest uventede funn er at av en kvinne, datert til cirka 10 000 år. Skjelettet ble ledsaget av restene av en innenlandsk hund. Forskere mener dødsfallet kan ha vært seremoniell eller et offer, akkurat som ofrene er gjort i torvmyrer.

tar-pits-fossils-112tar-pits-fossils-126

tabola

No posts to display