Norge ligger etter på psykisk helse

0
88

Det er utviklet kvalitetsregistre for en rekke sykdommer i Norge, ingen av disse omhandler psykisk helse eller rus. Et kvalitetsregister skal være et arbeidsverktøy som sikrer lik kvalitet på arbeidet uavhengig av hvor du er i landet eller hvem som er behandler.

Det er totalt 47 kvalitetsregistre i Norge og som sagt er ingen av de om psykisk helse. Det betyr ikke at det arbeidet som gjøres innen feltet er dårlig, det betyr bare at vi ikke vet og at det varierer veldig.

Rådet for psykisk helse og en ekspertgruppe utnevnt for å se på dette ber nå fagfolkene om å handle. «Dette er ille, vi ligger i bakevjen»

«De 47 kvalitetsregistrene handler om somatikk, ingen handler om psykisk helse og rus. Dette er ille, psykisk helse og rus ligger i bakevjen» sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse til Dagens Medisin.

Opp imot 50 prosent av befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Gundersen etterlyser større vilje hos helseforetak og fagmiljø til å dokumentere effekten av behandlingsmetoder for disse pasientene.

«At vi i 2014 ikke har et eneste register som omhandler psykisk helse og rus er ikke bra. Det er mye kunnskap om behandling allerede. Det finnes gode behandlingsforløp. Den kunnskapen må synliggjøres. Den må kunne dokumenteres» sier Gundersen.

«Fagmiljøene gjør seg selv en bjørnetjenestene ved at behandling som virker ikke fremmes mer. Dette handler både om hva ledelsen ved de ulike helseforetakene ønsker å prioritere og det handler også om initiativ fra fagmiljøene selv» sier Gundersen.

Hun har selv bakgrunn som leder i spesialisthelsetjenesten, og opplevde der at ønsket om dokumenteringen var til stede, men at det ikke alltid ble gjennomført.

Nå ber rådet helseminister Bent Høie sørge for at helseforetakene prioriterer å dokumentere kvaliteten i behandlingen innen rus og psykisk helse.

Barthold Vonen leder den nasjonale ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre. Gruppen har blant annet ansvaret for å vurdere etablerte kvalitetsregistre og forslag til nye registre.

«Det er leit og beklagelig at det ikke er bygd opp kvalitetsregistre innenfor psykiatri – og rusfeltet. Det har vært et savn og noe vi lenge har ønsket oss», sier Vonen.

Vonen håper det er en positiv utvikling på gang. For første gang har ekspertgruppen gitt sin anbefaling til et register innen psykiatrifeltet. Registeret handler om spiseforstyrrelser og kan få formell nasjonal status som kvalitetsregister i 2015.

tabola

No posts to display