Mer gift i maten vår

0
182

Et vanlig argument når vi skriver om skadelige ting i maten vår, enten det er i sjokolade, kjøtt eller andre matvarer er, du kan jo bare la være og kjøpe. Det er ditt ansvar å ta vare på egen helse.  Det stemmer til en viss grad, men poenget bør også være at matprodusenter, butikker og serveringssteder forsøker å levere så sunne produkter som mulig.

Informasjon, tilgjengelighet og merking skal gjøre det enkelt i en hektisk hverdag å følge med, slik er det er ikke i dag, foruten i festtaler. Det er nå helt legitimt å utnytte vår sløvhet og tro på at vi blir tatt vare på.  Profitt som eneste mål burde ikke være ok.

Framtiden i våre hender har fått undersøkt frukt og grønnsaker i Norske butikker og funnet frem til at det er giftrester i 75 %.  Argumentet om at du kan bare la vær å kjøpe forsvinner som dugg for solen, skal du selv foreta gifttester på maten du kjøper, eller skal du stole på at ting er som det skal.

Det Norske mattilsynet godkjenner stadig større mengder med gift i maten og utviklingen går i hurtig feil retning, forenkling og deregulering kan ikke ha som resultat at ting for var ulovlig i fjor av god grunn, blir lovlig i år.

Som forbrukere har man i en viss grad mulighet til å velge økologiske alternativer, men tilgangen er for en rekke produkter liten og prisen er i alle tilfeller vesentlig høyere. I klartekst betyr det at har du lite penger må du spise mat meg gift.

3 til 4 ganger i året godkjenner Norske myndigheter nye typer sprøytemidler og øker de nedre grensene for restmengder gift i maten. Det som skurrer er uttalelser fra Mattilsynet om at de tillatte giftmengdene ikke utgjør noen helsefare.  Dette er i sterkt kontrast til hva WHO (verdens helseorganisasjon) Nordisk råd og den Danske Miljøstyrelsen sier. Mens de i Danmark har vedtatt å redusere belastningen på natur og miljø fra sprøytemidler med 40% de neste 2 årene, galopperer vi i Norge i feil retning.

Det er ingen forskjell på varer som er importert eller produsert i Norge, norske bønder elsker sprøytemidler og utgjør en viktig maktfaktor ovenfor myndighetene.

De aller «sunneste» matvarene som «superfood» inneholder mest giftrester sammen med jordbær, kirsebær, salat og sitrus, se hele listen og andre spennende artikler på framtiden i våre hender sine sider. Framtiden.no

tabola

No posts to display