Lanserer Koskenkorva Vodka Climate Action – historiens første vodka laget på regenerativt dyrket bygg

0
95

I nært samarbeid med Baltic Sea Action Group, er det for første gang dyrket bygg til Koskenkorva-produksjonen basert på en metode som binder store mengder Co2. For selskapet bak den verdenskjente merkevaren, Altia Plc, er dette et ledd i ambisjonen om å redusere klimapåvirkningen produktene deres har.

Altia kjøpte i fjor over 12 prosent av alt bygg som ble produsert i Finland, og er med det en av de største innkjøperne av dette kornslaget i vårt naboland. Selskapet har i flere år sam-arbeidet med Baltic Sea Action Group (BSAG) og gårdbrukeren Jari Eerola for å lykkes med å dyrke bygg med en metode som binder store mengder Co2. Som en foreløpig kulminering av dette langvarige partnerskapet, ble de første 50 tonnene høstet inn for kort tid siden.

Les: Kevin Spacey sin julehilsen er meget dyster

Ifølge BSAGs definisjon er regenerativt jordbruk en kultiveringsmetode hvor plantevekster vokser på åkeren hele året, hvor jorden ikke pløyes mer enn høyst nødvendig og hvor kun organisk gjødsel brukes.

Målet er å konvertere åkre fra å være utslippskilder til å binde et betydelig volum karbon. Denne måten å drive jorden på forbedrer også tilstanden i jordsmonnet, øker sannsynligheten for bedre avlinger og reduserer jorderosjon. Hvis alt landbruk i verden ble drevet regenerativt, ville det fjernet opp mot 322 milliarder tonn CO2 fra atmosfæren. Det er nesten like mye som det slippes ut globalt i løpet av 10 år.

Les på Engelske Klubber: Georginio Wijnaldum ber om mer tid

Koskenkorva Vodka Climate Action er ikke tilgjengelig i Norge foreløpig. Basert på høstens bygg-avling fra Eerola, introduserer Altia verdens første regenerativt dyrkede vodka i 2021.

  • Vi ønsker at våre produkter skal påvirke miljøet i så liten grad som mulig. Bærekraftig produksjon av bygg er et av virkemidlene vi tar i bruk ettersom selve dyrkingen er en av de største bidragsyterne til våre produkters karbonavtrykk. Å utdanne gårdbrukere i samarbeid med BSAG er nøkkelen til å innfri våre klima- og bærekraftmål. Vi ønsker å være en pionér i vår industri og et eksempel for andre selskaper, sier Pekka Tennilä, CEO i Altia.

Gårdbruker: – Det viktigste øyeblikket i min karriere

Bygget som nå brukes til å lage den første linjen med Koskenkorva Climate Action, ble dyrket på gården Setälä-Eerola, syd i Finland.

  • Dette er et av de viktigste øyeblikkene i min karriere som gårdbruker. I nær fremtid vil hele gården drives regenerativt. Årsaken er at i det lange løp er det det beste alternativet, ikke bare for miljøet, men også økonomisk og med tanke på størrelsen på grøden. På denne måten har vi en mulighet til å bli ekte klimaforkjempere, sier Jari Eerola.

Ambisjonen er å være det mest bærekraftige vodkamerket

Koskenkorvas vodkaproduksjon er basert på prinsippet om sirkulærøkonomi. Eksempelvis har selskapets destilleri en gjenvinningsgrad på 99,9 prosent. Og kornakset som blir igjen etter destilleriprosessen benyttes til å drive bioenergianlegget. I tillegg til kornalkohol, produserer destilleriet biprodukter som stivelse og ingredienser til dyrefôr. Asken som blir produsert i biobrenselsannlegget blir brukt som gjødsel på åkrene. Koskenkorvas investering i sirkulærøkonomi ble tildelt The Green Company of the Year Award av det internasjonale bransjemagasinet «The Drinks Business». Mer om Altias klimatarbete her.

Inngår nytt langsiktig samarbeid

Målet er at alle gårdbrukerne som dyrker bygg for Altia i nært samarbeid med BSAG skal utdannes innen regenerativt jordbruk før 2025. Prosjektet har allerede pågått i fem år, og et nytt langvarig samarbeid ble inngått tidligere i høst.

  • Å utdanne gårdbrukere som leverer regenerativt dyrket bygg til Altia er et betydelig initiativ, og det er en reell forpliktelse for å oppnå en mer klimavennlig produksjon. Vi håper flere lar seg inspirere til liknende initiativ for å sikre vitaliteten i finsk jordbruk langt inn i fremtiden og samtidig bidra til å reparere skadene som er påført jordsmonnet, sier Michaela Ramm-Schmidt, CEO i BSAG.
tabola

No posts to display