Kirken oppretter råd for personer med funksjonsnedsettelse

0
14
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Kolonihaven / Den norske kirke. Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Kolonihaven / Den norske kirke.

Den norske kirke oppretter råd for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet skal bidra med brukerperspektiver og kunnskap til kirkens arbeid. – Viktig for å være en tilgjengelig kirke og at ulike stemmer blir hørt, sier kirkerådslederen.

Mellom 15 og 18 prosent av Norges befolkning lever med ulike funksjonsnedsettelser. Nå oppretter Kirkerådet et eget råd som skal dele sine erfaringer, perspektiver og behov for hvordan kirken kan bli tilgjengelig for flest mulig.

– Mennesker med funksjonsnedsettelser har erfaringer og historier som er nødvendige å løfte frem for at kirken skal være kirke.

Det sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum etter at Kirkerådet i dag vedtok å opprette rådet.

– Dette rådet vil være viktig for at vi kan være en tilgjengelig kirke for alle og at ulike stemmer blir hørt. Rådet skal gi innspill på saker vi behandler i Kirkerådet, Kirkemøtet og Ungdommens kirkemøte. Målet er at perspektiver fra mennesker med funksjonsnedsettelser kommer med i prosessen så tidlig som mulig.

Kirkens råd for personer med funksjonsnedsettelse tar utgangspunkt i de lovpålagte kommunale rådene for funksjonshemmede, men tilpasses kirkens struktur og organisering. Det skal være et rådgivende organ, og dets anbefalinger vil være en del av beslutningsgrunnlaget for vedtak som gjøres i styrende organer.

tabola

No posts to display