Fire nye år med forskning for NAV

0
9
Rektor Peer Jacob Svenkerud og Kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet Yngvar Åsholt signerte samarbeidsavtalen fredag. Foto: Line Kristiansen.

Høgskolen i Innlandet og NAV styrker samarbeidet, blant annet om forskning på unge og utenforskap. En ny samarbeidsavtale gjelder ut 2026.

– Gjennom tett samarbeid skal høgskolens forskere bidra til å dekke kunnskapsbehov som arbeids- og velferdsetaten har, samtidig som forskerne får en unik tilgang til Norges største offentlige etat. Dette samarbeidet er vinn-vinn for begge, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

Den nye samarbeidsavtale mellom partene ble signert på Hamar fredag 10. februar.

Skal forske på tre områder

I samarbeidet er det opprettet tre forskergrupper hvor NAV deltar med medarbeidere fra lokalt-, fylkes- og direktoratsnivå. Slik skal NAV kunne påvirke hvilke forskningsprosjekter som blir prioritert, og hvordan de utformes, slik at resultatene blir mest mulig relevante.

Gruppene er også tverrfaglige med forskere fra flere fakulteter ved høgskolen som medlemmer. Slik ønsker man å sikre en bred og helhetlig tilnærming i forskningsprosjektene.

En av forskergruppene jobber for å øke kunnskapen om unge og utenforskap i samfunnet. En annen ser på hvordan man jobber som veileder i en digital hverdag, og hvordan digitalisering påvirker brukerne sin samhandling med NAV.

Det siste samarbeidsområdet handler om hvordan man sikrer at NAV-ansatte bruker lovverket riktig (lovanvendelse).

Delt stilling

– Samlet tilfører Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) to millioner kroner i året til å finansiere samarbeidet. Høgskolen bidrar med egeninnsats. I prosjektet er det opprettet en delt stilling som fungerer som «koblingsboks» mellom partene, sier prosjektleder for samarbeidsavtalen ved HINN, Trude Hella Eide.

De tre forskergruppene utvikler forskningsprosjekter som de søker støtte til hos både Norges forskningsråd, EU og andre finansieringskilder.

Den ny-signerte samarbeidsavtalen er en videreføring av et samarbeid som ble startet i 2016 og har vært utviklet og utvidet over tid. Nå blir det videreført i fire år, til og med 2026.

Gode erfaringer

– Erfaringen vi har er god og vi vet at samarbeidet er nyttig for begge parter. Nå er vi glade for å kunne utvikle det videre med forutsigbare rammer i årene som kommer. NAV-samarbeidet er et godt eksempel på hvordan vi ønsker å være en viktig partner for omgivelsene våre, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Prosjektet har etablert et arbeidsutvalg med bred representasjon fra både NAV og høgskolen. Her sitter blant andre lederne av de tre forskningsgruppene, og to av høgskolens dekaner.

Prosjektets styringsgruppe består av høgskolens rektor og prorektor for forskning og utvikling, samt NAVs kunnskapsdirektør og NAV-direktøren i Innlandet.

tabola

No posts to display