Kinesiske myndigheter er i ferd med å lande på en anerkjennelse av at det er en fordel for mennesker og dyr å faktisk kunne puste. Luftkvaliteten i de store kinesiske byene er på dager med lite vind og lavtrykk så forurenset at hvite munnbind er sorte etter 20 minutter på gaten. Folk blir syke, turister uteblir og økonomien blir skadelidende.

En opprydding må gjøres og nå har verdens største forbruker av kull annonsert radikale restriksjoner på import og bruk av dårlig kull.

Det er innført forbud over hele Kina å transportere, mine og importere kull med askeinnhold høyere enn 40% og med svovelinnhold over 3 %. Det er restriksjoner på det nest dårligste kullet, kull med verdier på 30% aske eller mer og 2% svovel kan ikke transporteres mer enn 600 kilometer.

Og til slutt må kull benyttes i byene og i hele Nord Kina være av beste kvalitet, det vil si maks 16% aske og 1% svovel.

Dette er et første skritt og helt nødvendig ha Kina nå har den raskest voksende andel lungesyke i verden og det fører til store kostnader for helsevesenet og bedrifter som mister arbeidskraft.

En vanlig sykdom i byene nå er Kols som virker sterkt begrensende på de som får sykdommen.

Kina sine nye regler vil også påvirke den globale kulldriften, for eksempel får Kina om lag 20 prosent av sin importert kull fra Australia. Over halvparten av Australias eksport til Kina møter ikke de nye standardene og det virksom som om det blir mer og mer sannsynlig at det globale markedet for dårlig kull helt kommer til å forsvinne.

For en måned siden forbød kinesiske myndigheter brenning av kull i sentrale deler av Beijing og innen utgangen av 2016 vil hele byen ha totalforbud.