Trafikken til norske nettmedier er i større og større grad fra mobil, sjansen for at du leser dette på en mobil er nå ca 50%.

Salget av PC og Laptop har nådd bunnet og nå selges det flere igjen og mye tyder på at det er en trend som  holder seg.  TNS Gallup har gjennomført en spennende undersøkelse om holdninger til enheter med internettilgang.

Nina Marie Hølke skriver på digitalbyrået Koogco sine sider:

Halvparten av trafikken til Norske nettmedier kommer i dag fra mobiltelefonen. Likevel oppgir 46 % av alle Nordmenn at de ville valgt laptopen dersom de måtte velge seg kun én enhet med internett-tilgang

Gitt smarttelefonenes og nettbrettenes popularitet er det kanskje overraskende at laptop’en kommer på en suveren førsteplass når vi ber folk velge kun én enhet å ha Internett-tilgang på.

Tallene kan bety at laptop og stasjonær PC fremdeles foretrekkes for visse typer oppgaver (bank, arbeid etc), og dermed regnes som «det tryggeste» alternativet. Tall fra TNS Gallup viser for eksempel at «produksjon av dokumenter» scorer lavt blant de tingene folk gjør med brettet sitt.Skjermstørrelse spiller antakeligvis også inn. Dette betyr imidlertid ikke at telefonen og brettet ikke er populære, og vil være foretrukne i mange situasjoner. Mobile enheter utgjør størstedelen av trafikken, målt i antall sesjoner, på norske nettsteder målt i trafikk.

f7.no -> adds
tabola