På samme måte som mødre chatter seg bort fra mann og familie i jakten på bekreftelse har nå teksting begynt å gå ut over skoleprestasjonene til jenter. I mange år har jenter ligget foran gutter på skolen, de tar i større grad høyere utdanning og får jevnt over bedre karakterer.

Denne utviklingen har nå snudd, i hele Europa og USA har prestasjonene til gutter de siste årene bedret seg, mens det for jenter har gått motsatt vei. Dette har forundret skolepolitikere og forskere. En ny studie av fenomenet viser at tenåringsjenter i USA har en tvangslignende behov for å sende tekstmeldinger og at dette går kraftig ut over skoleresultatene.

Studien publisert i American Psychological Association fokuserte på hvordan studenter oppførte seg i timen, sendte de meldinger, skjulte de meldingene, og fikk de med seg innholdet i undervisningen. Forskerne nærmere på 430 studenter ved Delaware Community College, i tillegg til 211 studenter fra videregående skole.

Ifølge resultatene sender jenter og gutter like mange sms. Likevel avdekker studien at blant jenter som føler et tvangsmessig behov for å sende tekstmeldinger og ikke klarer å stoppe, påvirker det læringsutbytte negativt.

Årsaken skal ifølge forskerne være fordi jenter sender tekstmeldinger for å holde kontakt, mens gutter videreformidler informasjon. Nivået av tvangs teksting og hvor mange meldinger som ble sendt resten av døgnet hadde selvsagt også en sammenheng.