Enda flere fartsdumper for utførelse av dødsstraff

0
134

Dødsstraff er omtrent like populært som Donald Trump, og det utføres over hele verden, flere legemiddelselskaper har stanset produksjon av gifter som kan brukes i dødsstraff og andre nekter at deres produkter, nå følger giganten Pfizer etter.

Pfizer, et av verdens største farmasøytiske selskaper, har annonsert at det vil ikke lenger tillate sine produkter til bruk for dødelige injeksjoner og dødsstraff. Dette skjer med øyeblikkelig virkning, det er i dag 7 ulike produkter som kan benyttes i en giftsprøyte, disse vil spesielt overvåkes og alle salgsselskaper må fra nå bevitne at de ikke kommer til å selge til myndighetsorganer som utfører henrettelser.

«Pfizer gjør sine produkter for å forbedre og redde livet til pasientene vi betjener og vi motsetter oss sterkt bruk av våre produkter som dødelige injeksjoner for dødsstraff,» sa selskapet i en uttalelse til The New York Times.

Nå har mer enn 20 legemiddelselskaper svartelistet dødsstraff

I mangel på leveranse av tradisjonelle giftsprøyter har amerikanske stater som fortsatt utfører dødsstraff måttet se seg om etter andre metoder, blant annet selv finne opp nye mikser av gifter som har ført til flere mislykkede henrettelser og som har påført de henrettede mye smerte.

«Stater som henretter må nå gå under jorden hvis de ønsker å få tak i medisiner til bruk i giftsprøyte,» fortalte Maya Foa av gruppen Reprieve, til The Times. Populære alternativer nå er elektrisk stol, skyting og nitrogen.

tabola

No posts to display