Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kommer med sine kraftigste beskyldninger ovenfor vesten så langt. Han har ikke akkurat vært positiv i det siste, men nå sier han at vesten støtter terror og kuppmakere. Hvis du tror han har funnet ut av at vår allierte Saudi Arabia finansierer terror så kan vi skuffe med at det er ikke det han tenker på.

Vi får likevel litt problemer, hans definisjon på terrorister har inntil nylig vært identisk med vår, nemlig kurdere.  Mulla Krekar er kurder og kurdere er spydspissen i kampen mot ISIS.

Norge håper på flaks og krysser fingere at vi ikke lærer opp fundamentalister i kampen mot ISIS.

Vårt problem er i korte trekk, Tyrkia som er alliert kriger mot kurdere og ISIS. Saudi Arabia som er alliert støtter ISIS og bygger fundamentalistiske moskeer og skoler over hele verden. Kurdere har vist seg å være effektive mot ISIS, derfor er de våre venner så vi slipper å rykke inn og han holde oss til opplæring og bombing.  I tillegg har vi Russland som nå igjen har blitt venner med Tyrkia. De støtter diktaturet i Syria i kampen mot opprørerne som både vi og Tyrkia støtter. Mange opprørere, det er trolig noen hundre forskjellige grupper, kjemper mot ISIS og Syriske myndigheter.

«Dessverre støtter Vesten terror og kuppmakerne. De vi trodde var venner, står sammen med kuppmakerne og terroristene» sa Erdogan i en TV-sendt tale tidligere idag. Det som han er sint på nå er at det tyske rettsvesen nektet han å snakke til en støttedemonstrasjon i Köln i helgen via videolink.

«Bravo! Domstolene i Tyskland jobber meget raskt» sa Erdogan ironisk.

Han anklaget Tyskland for å ha latt ledere fra Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) tale via videolink under andre konferanser i Tyskland.

«Men her tar grunnlovsdomstolen en avgjørelse i løpet av to timer. Er Vesten på demokratiets side eller terrorens side» spurte han.

Hvis det ikke var Erdogan selv som utførte kuppet, men de han faktisk arresterer så er de de samme menneskene som ønsker at Tyrkia skal være et demokrati og ikke teokrati og som ønsker en fri presse.  Erdogan er konservativ muslim, ikke fundamentalist i den forstand vi tenker på i dag. Han er et godt eksempel på at makt korrumperer.