116 kreftfremkallende ting

0
175

Verdens Helseorganisasjon har sjokkert verden, i hvert fall media med informasjonen om at Bacon er kreftfremkallende. Ekspertene i organisasjonen har laget en liste som inneholder 116 kreftfremkallende ting.  At man finner Asbest og Benzen på listen har ikke skapt overskrifter de siste dagene.

 

 1. Tobakksrøyking
 2. Høyfjellssol og solsenger
 3. Produksjon av aluminium
 4. Arsenikk i drikkevannet
 5. Auramine produksjon
 6. Boots og sko produksjon og reparasjon
 7. Rense piper
 8. Gassifisering av kull
 9. Kull tjære destillasjon
 10. Bensin produksjon
 11. Møbelproduksjon
 12. Gruvedrift med eksponering for radon
 13. Passiv røyking
 14. Jern og stål produksjon
 15. Isopropanol produksjon (sterk syre prosess)
 16. Magenta fargestoff produksjon
 17. Begrensning av eksponering som maler
 18. Veidekke og taktekking med kulltjære
 19. Gummi industrien
 20. Begrensning av eksponering av sterke uorganiske syretåke som inneholder svovelsyre
 21. Naturlig forekommende blandinger av aflatoksiner (produsert av funghi)
 22. Alkoholholdige drikker
 23. Areca nøtt – ofte tygget med betel blad
 24. Betel pund uten tobakk
 25. Betel pund med tobakk
 26. Kull tjærebek
 27. kulltjærer
 28. Innendørs utslipp fra husholdnings forbrenning av kull
 29. Dieseleksos
 30. Minerale oljer, ubehandlet og mildt behandlet
 31. Phenacetin, en smerte og feber redusere narkotika
 32. Planter inneholder aristolochic syre (brukt i kinesisk urtemedisin)
 33. Polyklorerte bifenyler (PCB) – mye brukt i elektrisk utstyr i det siste, er forbudt i mange land på 1970-tallet
 34. kinesisk stil saltfisk
 35. Shale oljer
 36. soter
 37. snus produkter
 38. Wood støv
 39. Bearbeidet kjøtt
 40. Acetaldehyd
 41. 4-aminobifenyl
 42. aristolochic syrer og planter som inneholder dem
 43. Asbest
 44. Arsen og arsenforbindelser
 45. Azathioprine
 46. ​​Benzen
 47. Benzidin
 48. Benzo [a] pyren
 49. beryllium og beryllium forbindelser
 50. Chlornapazine (N, N-bis (2-kloretyl) -2-naftylamin)
 51. Bis (klormetyl) eter
 52. klormetylmetyleter
 53. 1,3-butadien
 54. 1,4-Butanediol dimetansulfonat (busulphan, Myleran)
 55. Kadmium og kadmiumforbindelser
 56. Klorambucil
 57. Methyl-CCNU (1- (2-kloretyl) -3- (4-metylcykloheksyl) -1-nitrosourea, semustin)
 58. krom (VI) -forbindelser
 59. Ciklosporin
 60. Prevensjon, hormonelle, kombinert former (de som inneholder både østrogen og et gestagen)
 61. Prevensjon, muntlig, sekvensielle former for hormonell prevensjon (en periode med østrogen alene etterfulgt av en periode med både østrogen og et gestagen)
 62. Cyclophosphamide
 63. dietylstilboestrol
 64. Fargestoffer metaboliseres til benzidin
 65. Epstein-Barr-virus
 66. Østrogener, nonsteroidal
 67. Østrogener, steroidal
 68. Østrogen terapi, postmenopausal
 69. Etanol i alkoholholdige drikkevarer
 70. erionitt
 71. Etylenoksyd
 72. Etoposide alene og i kombinasjon med cisplatin og bleomycin
 73. Formaldehyd
 74. Galliumarsenid
 75. Helicobacter pylori (infeksjon med)
 76. Hepatitt B-virus (kronisk infeksjon med)
 77. Hepatitt C virus (kronisk infeksjon med)
 78. Naturmidler som inneholder plantearter i slekten Aristolochia
 79. Humant immunsviktvirus type 1 (infeksjon med)
 80. Humant papillomavirus type 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 og 66
 81. human T-celle lymfotropt virus type-I
 82. Melphalan
 83. Methoxsalen (8-metoksypsoralen) pluss ultrafiolett A-stråling
 84. 4,4′-metylen-bis- (2-kloranilin) ​​(MOCA)
 85. MOPP og annet kombinert kjemoterapi inkludert alkyleringsmidler
 86. sennepsgass (sennepsgass)
 87. 2-naftylamin
 88. Neutron stråling
 89. Nikkel forbindelser
 90. 4- (N-Nitrosomethylamino) -1- (3-pyridyl) -1-butanon (NNK)
 91. N-Nitrosonornicotine (NNN)
 92. Opisthorchis viverrini (infeksjon med)
 93. Utendørs luftforurensning
 94. Svevestøv i utendørs luftforurensning
 95. Fosfor-32, som fosfat
 96. Plutonium-239 og henfallsproduktene (kan inneholde plutonium-240 og andre isotoper), som aerosoler
 97. Radioiodines, kortlivede isotoper, inkludert jod-131, fra atomreaktorulykker og kjernefysiske våpen detonasjon (eksponering i barndommen)
 98. radionuklider, α-partikkel-utslipp, internt deponert
 99. radionuklider, β-partikkel-utslipp, internt deponert
 100. Radium-224 og henfallsproduktene
 101. Radium-226 og henfallsproduktene
 102. Radium-228 og henfallsproduktene
 103. Radon-222 og henfallsproduktene
 104. schistosoma haematobium (infeksjon med)
 105. Silika, krystallinsk (inhalert i form av kvarts eller kristobalitt fra yrkes kilder)
 106. Solstråling
 107. Talkum inneholder asbestiform fibre
 108. Tamoxifen
 109. 2,3,7,8-tetraklordibenzo-para-dioksin
 110. Tiotepa (1,1 ‘, 1’-phosphinothioylidynetrisaziridine)
 111. Thorium-232 og henfallsproduktene, administrert intravenøst ​​som en kolloidaldispergering av thorium-232 dioxide
 112. Treosulfan
 113. Ortho-toluidine
 114. Vinylklorid
 115. Ultrafiolett stråling
 116. X-stråling og gammastråling
tabola

No posts to display