Vi er alle fulle av mikroplast

0
188

Hvert år dannes 8000 tonn mikroplast i Norge, som navnet sier er det bittesmå plastpartikler som har en lei uvane å lure seg inn i kroppen til dyr og mennesker. Det er med andre ord mer enn et miljøproblem i verden.

Miljødirektoratet har bestilt en undersøkelse av hvor all denne mikroplasten kommer fra, tidligere var en oppfatning at all denne plasten kom fra tannkrem og kosmetikk. Ved å se på omfanget av mikroplasten skjønner man at det er urimelig å tro. Slipper man 8000 tonn mikroplast ned i sentrum av Oslo vil vi vasse i det til knærne, mengdene er enorme og de kommer i stor grad fra bildekk.

Direktoratet mener at bildekk er et mye større problem enn først antatt, det vanlig dekk veier ca. 12 kilo og mister 1,5 kilo med gummi før det er brukt opp. Dette blir til støv som over halvparten renner ut i havet, her blir mikroplasten tatt opp av blåskjell, sjøkreps, fisk og andre sjødyr.

Overraskende funn i rapporten

«Vi ble veldig overraska over dette fordi det er kosmetikkindustrien som har fått mest oppmerksomhet på dette feltet» sier Thomas Hartnik, leder for seksjon for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet.

Årsaken til at bildekk har sluppet unna søkelyset så langt er at ingen har tenkt tanken på at gummi inneholder plastpolmerer og dermed kan danne mikroplast, det samme råstoffet finnes i maling og lakk som også representerer noe av oppblomstringen av mikroplast.

Et strakstiltak som miljødirektoratet vurderer er å rense mer av overvannet på veiene, Vegvesenet har allerede rensedammer flere steder langs veiene, der overvannet ledes ned i en rense dam før det ledes ut i naturlige vassdrag. Slike dammer blir det trolig aktuelt å sette opp langt flere av.

Les også: Det er ekstreme mengder plast i havet

På lengre sikt legger dette kraftige føringer for hvordan bildekk skal produseres og hvilke stoffer som kan brukes i produksjonen.  Plast er ekstremt holdbart med mindre hurtigere nedbrytning tas høyde for i produksjonen av stoffet, mest forskning på nye dekk pågår kan jo vi uansett kjøre mindre bil.

tabola

No posts to display