fredag, desember 3, 2021

Vi bruker mer medisiner enn noen gang

Må lese

Ralf Rangnick må overbevise FA om at han fortjener arbeidstillatelse

Ralf Rangnick må overbevise et FA-panel om at hans lederkompetanse er verdig å få en arbeidstillatelse etter...

Paris er ikke lenger verdens dyreste by

Hvert år rangerer The Economist Intelligence Unit (EIU) levekostnader i verdens dyreste byer. Oslo som føles som...

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.
Michael Breines Oredamhttp://www.f7.no
Berømt skihopper og operasanger

Samtidig som nyheten om at flere og flere sykdommer blir resistente for antibiotika kommer tallene som viser at vi bruker mye medisiner her i landet. Folkehelseinstituttet har presentert rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2010 til 2014. Den viser at det totale salget av legemidler utgjorde 22 milliarder kroner i 2014, noe som er en økning på 8,9 prosent fra 2013.

Totalomsetningen av legemidler

Grossistene solgte legemidler for 14,8 milliarder kroner i 2014. Salg av veterinære legemidler utgjorde 1 milliard av dette beløpet. Beregnet som utsalgspriser gir dette en omsetning på vel 22 milliarder kroner. Totalt økte salget i kroner med 8,9 % i 2014 og denne veksten er høyere enn tidligere år. Veksten skyldes i hovedsak økt bruk av nyere og dyrere legemidler til behandling av kreft, multippel sklerose og andre immunologiske sykdommer samt hepatitt C virusinfeksjoner.

Den totale omsetningen av legemidler målt i doser økte med 1,4 prosent, og denne økningen ligger på samme nivå som tidligere år. Dette viser at den generelle bruken av legemidler i befolkningen er relativt stabil.

Svak reduksjon i salg av legemidler som brukes ved psykiske lidelser

Sovemidler og angstdempende legemidler omfatter i hovedsak potensielt vanedannende stoffer og det er positivt at bruken av disse midlene går ned. Salg målt i doser av melatonin, som er et ikke vanedannende sovemiddel, har økt gradvis over tid og i 2014 var økningen 20 %. Selv om salget av de vanedannende sovemidlene har gått ned, har økt salg av melatonin medført at totalsalget av sovemidler har vært relativt stabilt de siste årene.

Billigere hjerte- og karlegemidler

Kostnadene for hjerte- og karlegemidler (ATC gruppe C) hadde en nedgang på rundt 4 prosent i 2014 i forhold til 2013, mens det samtidig var en økning i antall solgte doser på en prosent. Det er et resultat av introduksjon av billigere legemidler som erstatter dyrere originalprodukter når patenttiden er utgått.

Reseptfrie legemidler

De fire reseptfrie legemidlene med høyest omsetning var nikotin (røykavvenning), xylometazolin (nesetetthet ved forkjølelse), paracetamol (smertestillende) og ibuprofen (smertestillende). Andelene i dagligvarehandelen har vært konstant eller svakt økende i 2014.

 

Totalt salg av paracetamol (reseptfrie og reseptbelagte pakninger) har vært uforandret i 2014, mens for ibuprofen har totalt salg gått ned. Mer enn halvparten av det reseptfrie salget av paracetamol skjer i dagligvare.

 

Rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2010-2014» omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvare i perioden 2010–2014. Salgstall er oppgitt for det enkelte virkestoff.

- Advertisement -

Siste nytt

Ralf Rangnick må overbevise FA om at han fortjener arbeidstillatelse

Ralf Rangnick må overbevise et FA-panel om at hans lederkompetanse er verdig å få en arbeidstillatelse etter...

Paris er ikke lenger verdens dyreste by

Hvert år rangerer The Economist Intelligence Unit (EIU) levekostnader i verdens dyreste byer. Oslo som føles som en dyr by er faktisk...

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020. – Selv om...

Guadalupe Maravilla presenteres i en stor utstilling på Henie Onstad

Guadalupe Maravilla har nettopp blitt utnevnt til mottager av Lise Wilhelmsen Art Award og blir for første gang presentert i en soloutstilling...

Vipps varsler Black Friday sin død

Vi ser endringer i folks handlemønster som tilsier at 2021 kan vise seg å bli siste år med Black Friday som fenomen,...

More Articles Like This