Da vi først leste nyheten måtte vi se i kalenderen om det var første april, er dette en slags pervers fascist spøk som noen ikke har stanset i tide. Det er dessverre ikke tilfelle, regjeringen har med støtte fra Krf og Venstre bestemt at fra nå skal uskyldige mennesker arresteres og fengsles.

Landet galopperer i feil retning, økende arbeidsledighet skyldes på lav oljepris og flyktninger, verdiskapningen skjer kun blant de rikeste i landet og ingen, absolutt ingen tar ansvar. Vi har en ressursbase, både mennesker og kapital som ikke benyttes, det er som om vi sitter og venter på at ting skal bedres, det å skape sysselsetting er enkelt.

Norge har en innvandrings og integreringsminister som ikke liker mennesker og det som er bestemt nå er at grunnløse asylsøkere skal fengsles før de sendes hjem. Mennesker som ikke har gjort noe galt skal i fengsel.

Forventingen er at alle som kommer til landet og selv mener de flykter fra en potensielt farlig tilværelse må først sette seg inn i regelverket for asyl i Norge før de kommer hit. Hvis ikke er det rett i fengsel uten lov og dom.

Vi ønsket å finne ut av om folk på gata kan asylreglene, hva skal til for å få innvilget asyl, av de 25 vi spurte var det ingen som kunne reglene. Altså, hvis noen av de måtte flykte og søke asyl ville 100% av de havne i fengsel. Videre tenkte vi at dette var tilfeldig, derfor ønsket vi å finne ut av om FRP velgere hadde et høyere kunnskapsnivå, etter en tur til NAV kontoret i Asker oppdaget vi at så ikke var tilfelle, trygdemottagere kunne heller ikke noe om asylreglene.

Politiet får nå mulighet til å fengsle og pågripe grunnløse asylsøkere som kommer hit og får en hurtigbehandling av søknaden, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Vi krysser fingere for at ingen av våre handelspartnere hører om dette, vi har ikke lyst til å havne på en boikottliste slik som Sør Afrika gjorde under apartheid perioden.

Signalet vi sender er klart og tydelig, vi har nok med oss selv, vi er en nasjon av drittsekker.

 

Martin Niemuller tysk prest og antinazist som satt i konsentrasjonsleir i Tyskland fra 1937 -1945

Først kom de for å ta kommunistene, men jeg protesterte ikke for jeg var ikke kommunist.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene, Men jeg protesterte ikke for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

Så kom de for å ta jødene og sigøynerne, men jeg protesterte ikke for jeg var ikke jøde eller sigøyner.

Så kom de for å ta de homofile, men jeg protesterte ikke for jeg var ikke homofil.

Da de kom for å ta meg, var det ingen igjen som kunne protestere.

f7.no -> adds
tabola