De fleste har sikkert fått med seg Apple sin motstand mot å de kryptere informasjon som FBI har etterspurt i forbindelse iPhone 5c-en til den avdøde San Bernardino-terroristen Syed Farook. Apple nektet.  Nå sirkulerer det argumentasjon om at hvis myndigheter hadde tilgang til alt kryptert så ville aldri Panama Papers kommet ut.

Vel nå har FBI klart å bryte seg inn, uten at det har ført til noen konsekvenser ut over akkurat det faktum at de har klart å bryte seg inn.

 

Under seg du argumentasjonen som benyttes:

«Hello. This is John Doe. Interested in data?”

Slik lød meldingen som kom på en kryptert meldingstjeneste.

«Of course» svarte Bernard Obermayer, journalist i Süddeutsche Zeitung.

«There are a couple of conditions. My life is in danger. We will only chat over encrypted files.

No meeting, ever.»

Hvorfor gjør du dette, spurte journalisten.

«I want to make these crimes public,” var svaret.

Hvor mye snakker vi om spurte journalisten.

På skjermen sto det: “More than anything you have ever seen”

Slik startet verdens største lekkasje. Kilden hadde all grunn til å mene at hans liv var i fare. Her er Putins venner avslørt. De samme som forgiftet Litvinenko med radioaktiv polonium. Her er broren til Kinas president avslørt. Her faren til David Cameron avslørt. Familiene til Afrikanske diktatorer. Store multinasjonale selskaper.

Den eneste grunnen til at dette kunne skje var at vår tids Deep Throat hadde tilgang til tung kryptering hen kunne kommunisere trygt med og at journalister som tok sitt samfunnsansvar alvorlig hadde det samme.

Obermayer og John Doe byttet kryptert kanal for hver kommunikasjon. De slettet all historikk fordi krypterte meldingskanaler kan det. Når dokumentene kryptert var blitt overført bygget ICIJ en tofaktorautentisert søkemotor til dokumentene. Lenken til den ble delt mellom involverte medier (som Aftenposten i Norge) gjennom kryptert epost. Siden de opprettet hadde en egen realtime chatkanal hvor reportere i ulike land kryptert kunne dele informasjon.

 

Panama Papers ville ikke skjedd om myndighetene hadde fått sine bakdører og John Doe ikke hadde kunnet stole på sin krypterte chattekanal. Når vi tenker at «det er det samme for meg om myndighetene får tilgang på kryptert kommunikasjon – jeg har ikke noe å skjule» kan vi minne oss om at det ikke er det samme for John Doe. Å dø av russisk poloniumforgiftning er egentlig ganske ubehagelig.

 

Her er motargumentet som sikkert kommer til å dukke opp underveis.

Egentlig kommer dette mest til inntekt for nyhetsredaksjoner sine samarbeidskonstellasjoner som gjør de i stand til å håndtere store mengder data over krypterte kanaler.  Her er det snakk om to parter som begge har meget god forståelse for bruk av krypterte data. Dette er noe som benyttes i stor grad på mange ulike måter, f eksempel i overføring av penger, medisinske og personlige data. Dette er i utgangspunktet helt uten problemer.

Problemet handler om terrorisme og spørsmålet om hvor enkelt det skal være å kryptere med høyeste sikkerhetsgrad. Det finnes tusenvis av apper som krypterer og terrorister kan bare velge en ny når den de bruker blir avslørt.

Nå har FBI klart å komme seg inn i Apple sine mobiltelefoner uten av det har satt John Doe i fare, det er rett og slett ingen sammenheng. Å tro på en universalnøkkel som åpner alle koder er en illusjon som best hører hjemme i spenningsserier.

Når begynte IT gigantene å tenke på samfunnet som helhet, det er i hvert fall en stor nyhet, i så fall kan de slutte med slave og barnearbeid i Asia. Etter det kan vi ta opp diskusjonen igjen.

Til deg som er overbevist om at alle koder kan knekkes, knekk denne: hvilket tall, eller bokstav, eller tegn eller kombinasjon tenker jeg på nå?

f7.no -> adds
tabola