Sofie kupper Norge

0
63

Demokratiet er under press, også i Norge og land som ligger nær oss, geografisk eller kulturelt. Universitetet i Oslo lanserer podkasten «Sofie kupper Norge» der forskere identifiserer svakheter ved det norske demokratiet.

 Et levende demokrati er avhengig av stadig vedlikehold og fornyelse, det er ferskvare og må aldri tas for gitt. Det krever at vi alle deltar, og hver dag står opp for kjerneverdiene i samfunnet vårt, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Les: The Whale får statsstøtte

Sofie kupper Norge

Sofie kupper Norge er et tankeeksperiment om makt og politikk og utforsker hvordan samfunnet, rettsstaten og de demokratiske institusjonene er rigget for å motvirke angrep på demokratiet fra autoritære krefter.

I podkasten lager programleder og diktatorspire, Sofie Frøysaa, sammen med førsteamanuensis i rettsvitenskap Sofie Høgestøl, en oppskrift på hvordan man gjør Norge til et diktatur. Oppskriften kommer fra samtaler med noen av landets fremste forskere, hvor forskerne selv peker på svakheter og utfordringer ved det norske demokratiet og institusjonene, hvordan man kommer seg helt til topps i Norge, og ikke minst hvordan man forblir der.

–      En rekke institusjoner og rettigheter, som et velfungerende forvaltningsapparat, flerpartivalg med allmenn stemmerett, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, regnes som nødvendige for å realisere et fullverdig demokrati. Undergraving av dette vil redusere kvaliteten til demokratier, og i ytterste konsekvens føre til at demokratiet bryter sammen og erstattes av autoritært styre. Vi håper podkasten vil bidra til refleksjon og engasjement for demokratiet vårt, sier Stølen.

Les på Sporten: Gikk ikke som planlagt for Amad Diallo

Styrket demokratisatsing ved UiO

Universitetet i Oslo har brede forskningsområder innen demokrati og skal i gang med en tverrfaglig satsing på demokrati som tema – UiO:Demokrati. UiO mener også at temaet «demokrati og ulikhet» bør få en sentral plass i regjeringens nye langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Leder for UiO:Norden, direktør Tore Rem, er opptatt av formidling av kunnskap om demokratiet vårt.

–      Vi må engasjere nye generasjoner i demokratispørsmål og vi må lete etter nye måter å kommunisere vår kunnskap på. Kanskje kan et dristig tankeeksperiment som «Sofie kupper Norge» gjøre oss mer bevisst de skjørere aspektene ved vårt eget system og vår egen demokratiske kultur? Kanskje kan det bidra til at vi blir litt bedre rustet for demokratiske utfordringer og kriser i framtida?

Hvorfor gjør Universitetet i Oslo dette?

I podkasten «Sofie kupper Norge» tester Universitetet i Oslo ut om det er mulig å lage en oppskrift på statskupp i Norge.

–      Det betyr selvsagt ikke at vi ønsker at det skal skje, men vi vil øke kunnskapen slik at vi som samfunn, yngre og eldre, gjenkjenner hvordan antidemokratiske krefter opererer, og hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn kan motvirke dette. Vi ønsker også at dette kan bidra til engasjement og samtaler om demokratiets helse og våre kjerneverdier i landets debattstudioer, kantiner og middagsbord, sier Stølen.

Demokratiforskning spenner bredt både ved UiO og andre universiteter og ikke alle perspektiver har fått plass i podkasten.

–      Vi vet at det er debatt om demokratiperspektivene og selv om vi har gjort et utvalg nå vil debatten fortsette. I tillegg må vi forske mer på demokrati og ulikhet og mangfold. Vi må ha en løpende samtale og diskusjon for å holde demokratiet i live, sier Stølen.

Om Sofie kupper Norge

Universitetet i Oslo presenterer “Sofie kupper Norge”:

Gjennom seks episoder skal komiker, forfatter og samfunnsdebattant Sofie Frøysaa kartlegge svakhetene i det norske demokratiet. Sammen med sin mentor, Sofie Høgestøl, skal hun lage en oppskrift på hvordan hun kan kuppe makta og bli diktator i Norge. 

Sofie Høgestøl er jurist og førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiO. Hun har doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter, har sittet i valglovutvalget og er valgobservatør på vegne av Norge.

Sofie kupper Norge gis ut av Universitetet i Oslo og er produsert av Både og.

Ansvarlig redaktør ved UiO er Arild Blomkvist.

Episodeguide

1: Er demokrati på vei ut?

Professor i statsvitenskap, Carl Henrik Knutsen, gir Sofie en innføring i demokrati, og professor i historie, Øystein Sørensen forteller om Arbeiderpartiets antidemokratiske politikk i mellomkrigstiden. I tillegg blir det quiz og Sofie rangerer sine favorittdiktatorer.

2: I hodet på en diktator

Førsteamanuensis i psykologi, Sigrun Marie Moss, forklarer hvorfor noen mennesker ønsker å bli diktatorer, og førsteamanuensis i statsvitenskap, Jørgen Bølstad, forklarer hvordan nordmenn går frem for å velge parti. I tillegg får Sofie tips fra Erna Solbergs tidligere rådgiver, Sigbjørn Aanes til hvordan hun kan skape sitt politiske image.

3: Trump gjorde mye riktig

Sofie ser nærmere på hvordan ledere i enkelte land prøver å undergrave demokratiet og får besøk av førsteamanuensis i statsvitenskap, Sirianne Dahlum. Hilde Restad, førsteamanuensis i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole, forteller hvordan Trump endret det amerikanske demokratiet. I tillegg gir Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum, Sofie tips om hvordan hun starter et nytt parti.

4: Konspirasjonsteorier er min venn

Sofie tar for seg medienes rolle i demokratiet, sammen med TV2-reporter Kadafi Zaman. I tillegg gir Cathrine Thorleifsson, forsker ved senteret for ekstremismeforskning ved UiO, Sofie et krasjkurs i alternative medier. 

5: Helt krise er helt topp

Professor i statsvitenskap, Tore Wig, forklarer Sofie hva slags kriser hun, som diktator, kan få mest utav, og Hans Petter Graver, professor i jus, forteller hvordan Sofie kan utnytte en kriselov til å skaffe seg mer makt. 

6: Oppskriften

Sofie utforsker den norske tilliten sammen med professor i teologi, Jone Salomonsen, før hun presenterer diktatoroppskriften sin for professor Carl Henrik Knutsen. Det blir en avsluttende kjempequiz og vi får vite hvem som er Sofies fremste diktatorforbilde.

Lanseringsdato mandag 30. august

Lanseringsarrangement 1. september 

Hør hele podkasten

Les mer om Sofie kupper Norge. Her ligger også video av Sofie Frøysaa.

tabola

No posts to display