Send Odins soldater tilbake der de kommer fra

0
174

Fra de dype skogene i Finland har en gruppe med tapere samlet seg og reist inn til storbyen, de er fulle av angst og mindreverdighetskomplekser, nå har fenomenet kommet til Norge. Viktig at samfunnet hører etter og gjør noe med dette såre ropet om hjelp før det er for sent.

Det er ikke mulig å hjelpe de på gatene i storbyen, men de må reise hjem igjen slik at de kan få hjelp i nærområdene. Kommuner trenger øremerkede ekstrabevilgninger slik at de kan hjelpe på en god måte. Vi må huske at dette er naive mennesker som lures inn i ekstreme miljøer av noen få manipulerende drittsekker. De trenger hjelp for å komme ut av deres klør, under hettegenserne er de mennesker med bankende hjerter, de noens sønner, brødre, og i noen tilfeller noens kjæreste.

Mange har ikke lært seg de sosiale kodene og trenger opplæring i Norsk kultur og kutyme,

Hvis ikke Odins soldater får øyeblikkelig hjelp, kan de utvikle seg til noe mye farligere, det er ikke vanskelig å trekke linjer til Europa i årene før andre verdenskrig. Vi har dessverre en tradisjon for å hate folkegrupper og lar vi dette utvikle seg vil det ha meget negative konsekvenser.

Odins soldater er ikke natteravn

En natteravn er ikke en vaktstyrke som skal passe på i lokalmiljøet, det er en voksen person som skal være tilgjengelig for unge som kanskje trenger noen å snakke med, praktisk eller følelsesmessig hjelp og hvis noe skulle oppstå kontakte ordensmakten som er Politiet.

Odins soldater påberoper seg feilaktig at de kjemper for det norske demokratiet og ytringsfrihet. Vanskelig å klandre dem, for dette er vanskelige begreper og konsepter. Vi tilbyr oss gratis å lage en informasjonsvideo sammen med Justisministeren som kan forklare på en lettfattelig måte kjørereglene i et demokratisk og humanistisk samfunn.

Politiet må nå benytte ekstra ressurser for å passe de som nå ønsker å bygge opp en arme av hatefulle rasister, resurser de kunne brukt på annen kriminalitet.

De trenger øyeblikkelig hjelp

Odins soldater er vanskelige å elske der de går rundt i sorte hettegensere og sprer hat og fremmedfrykt, men eneste måte å møte hat på er med kjærlighet. Det er viktig å huske at samfunnet har sviktet disse menneskene tidligere i livet og at nå betaler vi får det.

Odins soldater må tas ut av situasjonen, (deles opp i mindre grupper eller på individ nivå), vi må sette grenser, vise tydelig at vi bryr oss og forsøke gjennom dialog å finne frem til oppgaver de har mental kapasitet til å løse.

Arbeidet kunne starte med en dannelsesreise til Polen, hvor de kan se hvilke konsekvenser som kan skje som følge av hat mot enkelt grupper og høyreekstremisme.

tabola

No posts to display