Saudi-Arabia er verdens 3dje største militærmakt mål i pengebruk og kanskje verdens største pengemakt. Fordi de ikke satser på atomvåpen som er ubrukelig med mindre du vil utrydde alt liv og ikke bare de vantro har de i realiteten en militær kapasitet som kan hevde seg med Kina.

 

Gjennom deres enorme pengemakt spesielt i USA (de eier mer enn 11% av amerikanske børsverdi) står resten av verden alene i forsøk på å demme opp for deres jihadistiske tilnærming til verden. Problemet et at også vi forholder oss til gamle fiendebilder og leker krig mot Russland for våre penger istedenfor å ha fokus på å redusere terror og bygge fred.

 

Det er tydeligvis ikke nok penger for våpenindustrien i å bekjempe terror.  Mye av dette arbeidet foregår med politiarbeid, etterretning, samarbeid og sosiale tiltak. De store pengene ligger i oppbygging av våpenarsenal, fly, tanks, bomber, droner, skip og ubåter. Våpenindustrien har gjort det klart ovenfor de amerikanske politikerne de har kjøpt at med mindre de klarer å få igang redselen igjen og få opp investeringene i våpen vil de trekke støtten og deres sjanser til å vinne neste valg.

 

Følger du denne linken kan du se de offisielle tallene for penger i amerikansk politikk, i tillegg kommer super Paks, penger til slektninger og nærstående businesser, gode jobber etter og i mellom deltagelse i politikken.  Beregninger gjort viser at de «andre» pengene utgjør mellom 20 og 30 ganger så mye som de offisielle. (Ref TYT network)

 

Det absurde nå er at vi har blitt redde, veldig redde og med god grunn. Fundamentalister utfører terroraksjoner som tar livet av sivile, uskyldige mennesker og barn som er på feil sted til feil tid. Øverst på hit listen til fundamentalistene er steder de elsker å hate, steder som representerer lykke, frihet og kjærlighet.

 

Når en god politietterforsker får en ny sak på bordet følges spor, det kan være DNA, vitner og hvordan den kriminelle handlingen er finansiert.  I verden av terrorisme, leder de aller fleste pengesporene til Saudi Arabia. De bygger I tillegg opp institusjoner over hele verden med det formål å utdanne fundamentalister. Bare i Pakistan utdannes det akkurat nå 3 millioner finansiert at Saudi Arabia. (ref.)

 

Selv om de fleste sporene for terror går i én retning er det ikke vilje til å gjøre noe med det. Kanskje må vi erkjenne at vi har tapt. Saudi Arabia har vunnet, vi er deres undersåtter. Hvis vi er skikkelig flinke og følger ordre, erklærer Russland som fiende, så kanskje vi kan, for vennskapets skyld, allernådigst be om litt færre terroraksjoner, spesielt i fellesferien.

f7.no -> adds
tabola