Russisk politikk tvinger Frankrike til mer kjernekraft

0
109
Advertisement

Det politiske klima er Frankrike har endret seg kraftig de siste årene, fra å være en klar holdning at når gamle kraftverk ble for gamle skulle energien hentes fra andre kilder ønsker nå mange flere at det skal satses på kjernekraft.

Bakteppet for tenkingen nå og årsaken til den tydelige holdningsendringen er sikkerhet for leveranser av energi.  Russland sin klare brudd på internasjonale avtaler om å ikke politisere leveranse av gass til Europa har satt fart på ønsket om alternative leveranser.

Frankrike ønsker å livs forlenge en rekke gamle reaktorer og til og med bygge minst en ny mega reaktor, dette forteller energiminister Segolene Royal til magasinet «L’Usine Nouvelle»

Frankrikes gamle reaktorer har lenge vært et diskusjonstema ovenfor nabolandet Tyskland som ønsker at flere av disse stenges ved oppnådde 40 år. Spesielt en reaktor bygget i 1977, Fessenheim ønsker Tyskland stengt så fort som mulig. Barbara Hendricks den tyske miljøministeren er tydelig i dette ønsket. Fessenheim er den eldste av Frankrikes 58 kjernekraftverk.

Den andre årsaken til endret holdning til kjernekraft i Frankrike er utfordringene i fransk økonomi, kostnaden ved å stenge ned kjernekraftverk er stor og prosessen er meget vanskelig.  Tanken er at dette ikke er noe de vil påta seg nå, det er bedre, synes franske myndigheter å bruke penger på å forlenge og dermed fortsette driften. Ca halvparten av kjernekraftverkene i Frankrike vil nå 40 års grensen de nærmeste 10 årene.

Tyskland har den motsatte holdningen og vil avvikle alle sine kjernekraft etter hvert som de når aldersgrensen.

tabola

No posts to display