Røyk fra skogbranner i Canada når Norge

0
30

Atmosfære- og klimaforskerne ved NILU har brukt modellen FLEXPART i prognosemodus for å forutsi hvordan røyken fra skogbrannene i Canada vil bevege seg gjennom atmosfæren.

Som videoen under viser har røyken beveget seg over Grønland og Island siden 1. juni før den når Norge i dag. Modellen er bekreftet med observasjoner ved Birkenesobservatoriet i Sør-Norge, som fanger opp økende konsentrasjoner av aerosoler.

– Vi vil kanskje se noe dis eller lukte røyk, sier seniorforsker Nikolaos Evangeliou. – Vi tror imidlertid ikke at antallet partikler i luften her i Norge vil være stort nok til å være helseskadelig.

Konsentrasjonen av røykpartikler i luften i de berørte områdene i Nord-Amerika kan absolutt være helseskadelig. I tillegg kan røyk- og sotpartikler fra skogbranner sveve gjennom atmosfæren og legge seg på is og snødekte overflater på for eksempel Grønlandsisen. Der kan de bidra til å gjøre overflaten mørkere, slik at den i større grad absorberer stråling fra sola og bidra til å varme opp atmosfæren.

Denne effekten er en viktig årsak til at klima- og atmosfæreforskere overvåker partikler i atmosfæren ved observatorier over hele verden, blant dem Birkenes i Agder, Zeppelin på Svalbard og Trollhaugen i Antarktis.

Emner

Kategorier

tabola

No posts to display