Oljekrisen er over

0
134

Puh nå kan du puste ut, vi fortsetter å være rike i Norge en god stund lenger. De siste dagene har oljeprisen hoppet oppover igjen etter et halvår med krisestemning og dramatisk fall.

Mediene har vært fulle ar artikler om at vi alle havner på gata og må selge folk er folk, analytikerne tipper nye lavmål i prisen og uttaler at gullalderen kommer aldri tilbake. Oljeprisen forblir lav og Norge rykker tilbake til start uten å motta 2000 kroner.

Alle som har levd en stund vet at prisen går både opp og ned og hylekoret er likt hver gang, aldri høyere, aldri lavere, det går til himmels og til helvete. Slik vil det gå nå også og nå som hylekoret er som kraftigs og alle lover at det går utfor snur det og går opp igjen.

Hvordan er mekanismen for Olje.

Det er ca 1% overproduksjon av olje, global økonomisk vekst er som regel litt under global produksjon. Når veksten reduseres (bruken av olje) og produksjonen fortsetter å øke blir det billigere. Olje kjøpes på forventning om hva som kommer til å skje. Hvis tilgangen synker, enten på grunn av krig, eller lave investeringer øker prisen. Da går investeringene opp igjen eller og mulig produksjonsstans oppheves går så prisene ned igjen. Med mindre veksten i forbruket, eller rettere sagt forventinger til vekst er stor nok så vil prisene forbli høye.

De siste årene etter finanskrisen har det vært både rekordproduksjon og rekord vekst. Forbruket har økt kraftig spesielt i USA. Nå stilles det spørsmålstegn med veksten i Kina og resten av verden klarer ikke kompensere for det eller den økte produksjonen.

Mange prosjekter har fått problemer og investering i nye har gått kraftig ned, det betyr mindre produksjon fremover, mens verdensøkonomien har fått et kraftig boost, spesielt i det siste på grunn av lav pris. Estimatene for Oljeproduksjon er 2015 i oljeproduksjon er nedjustert i forhold til tidligere estimater.

USA og Saudi-Arabia jobber nå med å tvinge Russland sin økonomi i kne og lykkes med det ser det ut som, beregninger som gjøres av eksperter nå viser at Russland in økonomi vil fortsette å ha alvorlige utfordringer helt opp på 70 Dollar fatet. F7 sin antagelse for gjennomsnittspris for olje i år blir derfor 70 Dollar fatet i gjennomsnitt. Hvis boikotten opphører og USA og Russland blir venner igjen, vil vårt estimat være 80 Dollar pr fat.

Lest dette igjen om et år og du vil se vi treffer.

tabola

No posts to display