lørdag, februar 26, 2022

Nye 70 milliarder euro til forskning og utvikling

Må lese

Slik kommer du i gang med sports betting

Sports betting har blitt mer og mer populært de siste par årene, så hvis du er blant...

USAs kvinnelandslag får likelønn og etterbetalt millioner

USAs kvinnelandslag i fotball har inngått forlik med det amerikanske fotballforbund på 24 millioner dollar og et...

Lyse kjøper Ice

Det er i dag inngått en avtale hvor Lyse kjøper Ice Group Scandinavia Holdings for 5,5 milliarder...
Michael Breines Oredamhttp://www.f7.no
Berømt skihopper og operasanger

Europeiske ledere har fått ekstremt mye og relevant kritikk for måten de har håndtert finanskrisen og dets etterspill på. Med rekordhøy arbeidsledighet, en tapt ungdomsgenerasjon, sosial uro og en følelse av håpløshet. De politikerne som kun har hatt fokus på å kutte har regjert banen alene.

Nå som mange mener bunnen er nådd har også politikerne klar å bli enige om et forskning og utviklingsprogram som faktisk har litt tyngde.

Horisont 2020 er EUs nye rammeprogram for forskning og utvikling, og har i perioden frem til 2020 et samlet budsjett på 70 milliarder euro eller ca 600 milliarder kroner. Gjennom EØS avtalen kan Norske bedrifter og forskningsmiljøer på lik linje med de europeiske søke om midler.

Målsetningen er å sette Europa tilbake i positivt terreng og prosjekter som sannsynliggjør vekst og økt sysselsetting vil bli prioritert.

Det er tre hovedfelter innen Horisont2020: Fremragende vitenskap, konkurransedyktig næringsliv og forskning for å løse samfunnsutfordringer.

Innenfor førstnevnte vil det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge. Innenfor konkurransedyktig næringsliv vil man finne nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).

Innenfor forskning for å løse samfunnsordninger er syv sentrale temaer utpekt. Disse er:

– Helse og demografisk endring

– Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi

– Sikker, ren og effektiv energi

– Smarte, grønne og integrerte transportløsninger

– Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer

– Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn

– Sikre samfunn

600 milliarder kroner er mye cash og kommer i tillegg til de tiltakene som ligger i den enkelte medlemsland og andre Eu programmer som vi kan søke på i tillegg de Norske Innovasjon Norge og skattefunn…

- Advertisement -

Siste nytt

Slik kommer du i gang med sports betting

Sports betting har blitt mer og mer populært de siste par årene, så hvis du er blant...

USAs kvinnelandslag får likelønn og etterbetalt millioner

USAs kvinnelandslag i fotball har inngått forlik med det amerikanske fotballforbund på 24 millioner dollar og et løfte om lik lønn som...

Lyse kjøper Ice

Det er i dag inngått en avtale hvor Lyse kjøper Ice Group Scandinavia Holdings for 5,5 milliarder kroner. "Oppkjøpet...

Les dette før du begynner med sports betting

Det å ha forskjellige hobbyer og aktiviteter er noe som gjør hverdagen litt bedre, og avhengig av hva interessene våre er, er...

Sting selger musikken sin

Nå kan trolig Sting alene redde hele regnskogen for selv om ikke beløp er offentliggjort sitter han trolig igjen med vanvittig mye...

More Articles Like This