Ny laserteknologi kan gi kunnskap om flom- og skredfare

0
13
Foto: Knut Møen / NVE

For å kunne kartlegge flom- og skredfare og vurdere erosjon og inngrep i vassdrag er det nå testet ut grønn laser, som skal gi bedre bunn- og dybdeforhold i ferskvann. Målet er å håndtere flom- og kvikkeleirerisiko på sikt.

– Dybdedata for innsjøer og elver er viktig for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av ferskvannsressurser og vassdragene våre, sier Brigt Samdal, skred- og vassdragsdirektør i NVE. Dette er også aktualisert i forbindelse med behov for mer kartlegging av dybde- og grunnforhold for å håndtere kvikkleirerisiko, fortsetter Samdal.

NVE, Kartverket, Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Hafslund ECO har gått sammen for å teste om grønn laser er en moden og robust teknologi for dybdekartlegging av norske elver og innsjøer. Nå foreligger en rapport fra prosjektet, som viser lovende resultater.

Viktig for samfunnet
Direktør for landdivisjonen Knut Karper Bjørgaas i Kartverket mener at laserdataene fra kartleggingen er et viktig bidrag for både kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

– Vi ser at grønn laser kan spille en viktig rolle for kommuner og statlige virksomheter når de skal beslutte og håndtere flom- og kvikkleirerisiko. Data fra kartleggingen vil gå inn i en sammenhengende datamodell fra de dypeste bunner til de høyeste tinder, til sjøs og til lands. Grønn laser gir oss et nyttig verktøy for arealplanlegging og klimatilpasningstiltak, sier Bjørgaas.

Hva viser resultatene?
Det ble valgt ut seks studieområder for laserprosjektet. Lærdalselvi, Tangeelva/Gjermåa/Leira, Bøelva, Glomma, Selbusjøen, Krøderen og Hallingdalselva. Prosjektet viser at grønn laser kan være en teknologi med en rekke lovende bruksområder. Det er en mer effektiv og sikrere metode for innsamling av dybdedata enn tradisjonell måling fra båt.

En enkel oversikt med beskrivelse og resultater av prosjektet er presentert gjennom et eget fortellerkart: Grønn laser i elver og innsjøer

tabola

No posts to display