Norges første senter for hodepine

0
102

Endelig tas hodepine på alvor! Denne uka åpnet Volvat Medisinske Senter landets første og eneste tverrfaglige og landsdekkende hodepinesenter.

– I tråd med regjeringens hjernehelsestrategi vil dette gi et medisinsk og profesjonelt tilbud som vil gi tusenvis av pasienter hjelpen de trenger, sier fagansvarlig lege Anne Christine Poole.

– Pasienter i alle aldre lider, det finnes mange typer hodepiner og dessverre er det en upopulær sykdom blant behandlerne fordi det er mangel på kunnskap, forklarer Poole. Den udiagnostiserte pasientgruppen kjennetegnes av mennesker som over-forbruker reseptfrie hodepinetabletter, har mange sykedager borte fra jobb og skole og sliter i et liv der man kommer til kort både faglig og sosialt.

200 ulike underdiagnoser

Det finnes over 200 ulike diagnoser av hodepine i tråd med internasjonale kriterier. Mest kjent er diagnosene migrene, spenningshodepine, klasehodepine og medikament-uløst hodepine. De går alle utover pasientens livskvalitet og funksjonsevne. På Volvats hodepinesenter har Poole siden september arbeidet med avvenning av pasienter med medikament-utløst hodepine.

– Å få stilt riktig diagnose er helt nødvendig for å få til et vellykket behandlingsløp, det er her hovedproblemet ligger for pasientgruppen i dag, understreker Poole. Min erfaring er at de fleste som oppsøker hjelp for hodepine faktisk har migrene. Den vanligste feildiagnosen på pasienter er spenningshodepine begrunnet i vedkommendes nakkesmerter. Dessverre kommer disse pasientene sjelden tilbake til legen, de går videre i livet med feil medisinering.

Barna en svært utsatt gruppe

Fagmiljøet er ikke stort og det er dessverre spesielt mangel på nevrologer med spesiell interesse for barn over hele landet. Nevrologer vil som regel ikke ta i mot barn under 18 år og derfor lider mange barn unødvendig og blir ikke behandlet. Dermed faller de fort ut av læringsløp og sosiale relasjoner.

– Som fagperson oppleves dette som spesielt vanskelig, understreker Poole som selv har slitt med udiagnostisert migrene i barneår og vet hva det innebærer. Barna har et begrenset ordforråd og kan ha store problemer med å beskrive symptomene slik at foreldre og legen forstår.

Utvikler kronisk sykdom

Mange pasienter går feilbehandlet eller ubehandlet i mange år før de får hjelp. Dermed kan sykdommen forverres, understreker Poole og bekrefter at mange av pasientene som kommer til spesialisttjenesten, allerede har utviklet kronisk migrene.

– At det nå satses på flere hold i samfunnet vil gi et kunnskapsløft over hele landet som vil gi et skikkelig behandlingstilbud for alle. Etter mange år i bransjen ser jeg store endringer er på gang, det er jeg fryktelig glad for, sier Poole. Det vil hjelpe så mange!

Opplæring av helsepersonell er det viktigste strakstiltaket At regjeringen har etablert landets første hjernehelsestrategi (2018-2024)viser at utviklingen går i riktig retning for denne store pasientgruppen. Videre trekker hun frem det offentlige nyetablerte kompetansemiljøet ved A-hus med åpningstid en dag i uken for pasientene i nærområdet, som et svært viktig strategisk tiltak.

– Helse- og sosialminister Bent Høies budskap om at strategien skal gi mer kunnskap innen primærhelsetjenesten og at oppmerksomhet om lidelsen er et gode for pasientgruppen, det er løsningen som vil fungere i praksis, understreker Poole. Selv har hun de siste 15 årene vært kursleder for hodepinekurset til Legeforeningen og har viet sin karriere til lidelsen hodepine. – Min hovedoppgave fremover vil være å fortsette og lære opp helsepersonell, det er det viktigste strakstiltaket som må til nå. Det vil raskt hjelpe mange, avslutter Poole.

tabola

No posts to display