Du husker sikkert begrepet askefast som ble skapt etter at Eyjafjallajökull på Island i 2010 stanset flytrafikken i store deler av Europa. Nå har et utbrudd startet igjen melder Islandske myndigheter som overvåker vulkanaktivitet. Foreløig er det lite og under isen, men med stor sannsynlighet kan det være starten på et fullskala utbrudd som igjen kan skade miljø, være farlig for dyr og mennekser og lamme flytrafikken. Engelske myndigheter har allerede innført restriksjoner på flygninger til og fra Island, hvor kun de mest robuste flyene for lov til å fly. Pr nå har ikke Norske myndigheter innført noen restriksjoner eller reiseråd.

Barbardunga vulkanen  har nå fått status rød alarm, som er det høyeste farenivået med høy fare for fullskala utbrudd. Islandske myndigheter startet allerede ondag evakueringen av flere hundre personer i randsonen av vulkanen. (flere hundre personer er en stor andel av befolkningen)

Hele området er vulkansk og Bardarbunga vulkanen er en del av et større netverk av vulkaner som ligger under 500 meter tykt lag med is. Denne isen har liten betydning hvis vi får et fullskala utbrudd.  Vatnajokull isbreen som ligger oppå vulkanen er i midten av Island ca 300 km fra Reykjavik. Isbreen som ikke har bebyggelse på grunn av sin nasjonaparkstatus er likevel et populært mål for turister.

Islandske geologer melder om som en støtte til rød alarm at det har blitt registrert over 300 jordskjev siden torsdag

Eyjafjallajokull utbruddet  førte til mange dager med forsinkelser og skader, det økonomiske omfanget av dette utbruddet i 2010 er beregnet til ca 20 milliarder kroner.