Illustrasjonsbilde. Foto: Statens vegvesen/Bård Asle Nordbø.

Etter en lengre periode med kaldt og stabilt vær over hele Østlandet er det ventet et betydelig væromslag fra og med søndag 18. desember.

– Basert på værprognosene ser vi at det er varslet varmegrader og nedbør. Enkelte steder kan nedbøren komme i form av regn. Om dette slår til så vil det bli ekstra utfordrende kjøreforhold i Oslo og Viken inkludert Hallingdal. Men det kan bli utfordrende også i Trysil, deler av Gudbrandsdalen og Østerdalen, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud.

Beregne god tid og kjør etter forholdene

Når varmluft og regn treffer den kalde dekketemperaturen er det fare for underkjølt regn og glatt veg.

– Statens vegvesens driftsentreprenører foretar nødvendige forberedelser og gjør kontinuerlige vurderinger og tiltak i form av grusing og salting. Det kan bli utfordrende å salte under slike forhold da kalde dekketemperaturer kan føre til mer ising i stedet for smelting, sier Stensrud.

Han oppfordrer trafikantene til å beregne god tid og at det kjøres etter forholdene. Hold god avstand til bilen foran deg og sørg for å ha gode dekk, er i tillegg rådene fra Stensrud.

Følg med på vegmeldingene

– Skiftende vintervær og varierende føre gjør at det er utfordrende både å drifte vegene og å være sjåfør. Statens vegvesen har ansvar for at riksvegene blir brøytet, strødd og saltet slik at trafikantene kommer trygt fram. Sjåførene har ansvar for å avpasse farten etter vær og føre og forholdene på stedet. Det er også viktig å ha gode dekk og at store kjøretøy bruker kjetting når det er behov for det, understreker Stensrud.

Følg med på www.vegvesen.no/trafikk for oppdaterte vær- og føremeldinger.

Mer info om vinterdrift

På vegvesen.no finner du svar på andre vanlige spørsmål om vinterdrift:

Her finner du mer info om:

  • Brøyting
  • Vinterdriftsklasser – når brøyter, strør og salter vi?
  • Sandstrøing – tørrsand, fastsand og saltblandet sand
  • Salting
  • Brøytestikker
  • Annet vinterarbeid
  • Ansvarsdeling mellom Statens vegvesen og driftsentreprenøren
f7.no -> adds
tabola