Ja du leser riktig, fredelige land som Danmark og Canada har begynt å rasle med sablene. Årsaken er hvor skal grensene på Nordpolen gå når isen forsvinner. Danmark har planer om å legge inn krav til FN om hele 400 000 kvadratkilometer av havbunnen omkring Nordpolen. Dette fornyede kravet er over dobbelt så stort som de allerede har gjort krav på. Ifølge Danske myndigheter er årsaken at Canada i desember i fjord brøt en avtale med Danmark om den fremtidige grensedragningen.

Det er selvfølgelig egentlig hva som er under havbunnen som er årsaken til denne konflikten og de konfliktene som vil komme. Det er potensielt enorme mengder med Olje og Gass i disse områdene og dette vil alle landene som grenser opp til Nordpolen ha en del av.

Ironien i det hele, hvis man kan si det er at foruten global oppvarming skapt av fossilt brensel ville ikke områdene bli tilgjengelige for utvinning.arktis

Norge som også grenser til områdene har ikke gjort noe aktivt i denne sammenheng, men det har Russland som ved jevne mellomrom sender både isbrytere, krigsskip og atomubåter inn i området. Canada har sendt inn 2 isbrytere, dette var foranledningen for at Danmark nå ønsker større områder hvor det meste av disse områdene er i det som foreløpig var Canada sitt.

Danmark fremmer disse kravene gjennom Grønland (Grønland er en del av Danmark), konflikten og opplysningene i denne saken presenteres i en bok av journalisten Marting Breum. «Balladen om Grønland» som ble utgitt i dag i Danmark.

I takt med at isen forsvinner blir striden mer aktuell, Grønlands regjeringssjef Alega Hammond uttaler at «dette er et viktig emne, som kongeriket må stå fast på, spørsmålet om Nordpolen og andre arktiske områder har meget stor betydning for vår fremtid.

f7.no -> adds
tabola