Det er to kandidater igjen i andre valgomgang i Brasil, det er jevnt mellom dem, hvor sittende president Dilma Rousseff. Mange mente at Brasil sin exit fra Fotball VM på hjemmebane reduserte president Dilma sine sjanser til å vinne valget i den fotballgale nasjonen.

Om det er tilfelle får vi vite 26 oktober. Brasil har i mange år hatt stor økonomisk vekst, men har ikke lykkes helt i å fordele rikdommen til alle og har et land med store forskjeller.  Brasil har noe av verdens rikeste regnskoger og avskogingen som fortsatt skjer i landet er et problem for hele verden. Skogene er verdens lunger og Brasil driver fortsatt med hogst i høyt tempo.

Miljøforkjemperen Marina Silva gikk ikke videre til andre valgomgang i presidentvalget Brasil. Silva har vært avgjørende for landets satsing for å redusere avskoging.

Det foretas meningsmålinger hver eneste dag, de siste viser at Brasils president Dilma Rousseff leder med en hårsbredd over utfordreren Aecio Neves foran andre runde av presidentvalget, forskjellen er så liten at den er langt innenfor feilmarginen.

Brasil kan beskrives som kontrastenes land, det er stort land, 5 plass i verden både når det gjelder flateinnhold og befolkning (litt over 200 millioner mennesker). Deler av landet har innslag som kan sammenlignes med verdens mest avanserte og sofistikerte industriland, mens andre deler har en samfunnstruktur typisk for fattige jordbrukssamfunn i utviklingsland. Inntektsfordelingen er blant de aller skjeveste i verden.

Begge kandidater har lovt å fortsette utviklingen for velstand og sørge for reformer som skal fordele inntektene bedre.

f7.no -> adds
tabola